EU vil granske lovligheten av mobil-auksjoner,

EU-kommisjonen skal granske om de gjennomførte og planlagte auksjonene av frekvenser til tredje generasjon mobiltelefoni (UMTS) strider mot EUs egne direktiver.

Det er et åpent brev fra det nederlandske medieselskapet Versatel som kommisjonen nå bruker for å granske om auksjonsvirksomheten som flere nasjoner i Europa planlegger for å tildele frekvensene for tredje generasjon mobiltelefoni (UMTS) holder seg innenfor EUs egne regler.

Konkret sjekkes det om auksjonen imøtekommer direktiv 97/13 der prinsippene bak tildelinger skal være ikke-diskriminerende, transparente, detaljerte og korrekte.

Versatel ber EU-kommisjonen å stanse auksjonene, skriver Total Telecom. Versatel henviser til at de som mottar lisensene etter auksjoner, vil med regjeringenes velsignelse kunne etablere enorme barrierer for nye selskap i markedet, og mener at den britiske auksjonen som innbrakte over 300 milliarder kroner viser at eksisterende mobilselskap vil gå til det ekstreme for å beskytte sine andeler i mobilmarkedet.

Senere denne måneden skal både Tyskland og Nederland auksjonere ut sine UMTS-frekvenser og nederlandske myndigheter alene håper på 80 milliarder kroner fra auksjonen. De tyske myndighetene har vært mye mer beskjedne i sine beregninger og regner ikke med mer enn 50 milliarder kroner, selv om analytikere regner Tyskland som et mye mer interessant mobilmarked enn Storbritannia og tror på rundt 400 milliarder kroner for de mellom 4-6 lisensene.

Versatels egen virkelighet er at den nederlandske staten skal auksjonere ut fem UMTS-lisenser, mens det allerede er fem mobilselskap i det nederlandske markedet. I praksis regner selskapet seg dermed som sjanseøs i auksjonen, og mener dette er diskriminerende og i strid med EUs lover.

Talsmann for kommisær Erkki Liikanen, Per Haugaard, sier at kommisjonen vil se nøye på saken. Liikanen har også selv tidligere uttrykt bekymring for hva auksjoner kan bety for den fremtidige prisingen av mobiltjenestene. Haugaard sier at auksjoner for å fordele lisensene i seg selv ikke strider mot konkurransereglene .

Til toppen