EUnet brukte to uker på riktig versjon

Det er gått to uker siden Jørn Lyseggen og Øyvind Vada annonserte en fusjon mellom EUnet Media og Mogul Media. Nå viser det seg at 17 av 25 ansatte bryter ut av EUnet Media og følger med Jørn Lyseggen i fusjonen. EUnet har sett det som viktigere å få orden internt enn å få korrigert den eksterne versjonen av fusjonen.

Jørn Lyseggen gikk sammen med administrerende direktør Øyvind Vada i Mogul Media hardt ut i media (inkludert digi.no) med store planer om å fusjonere virksomheten mellom EUnet Media og Mogul Media.

I dag gikk morselskapet EUnet Norge ut med en melding om at EUnet aldri har vært involvert i en fusjon med Mogul Media eller andre selskaper.

- Vi har tidligere diskutert samarbeid på flere nivåer med Mogul Media, men dette er et halvt år siden. Vi har aldri vært involvert i en fusjon med Mogul, sier administrerende direktør Gisle Naurstad i EUnet Norge til digi.no.

Etter det digi.no erfarer har det foregått en veldig drakamp mellom Jørn Lyseggen i datterselskapet og ledelsen i morselskapet EUnet Norge for å utvikle webvirksomheten i hele selskapet. Det har ført til at Lyseggen har tatt med seg de fleste ansatte og fusjonert på egen hånd.

- Lyseggen har gjort en veldig bra jobb for oss. Han har virket svært energisk for å virkeliggjøre sine ambisjoner. Han er en drivkraft som er kommet i konflikt med selskapets overordnede operasjonelle virksomheter, sier Naurstad.

Hvorfor ventet dere så lenge med å gå ut med dere egen versjon i media?

- Det har vært en del interne ting å ordne opp i, og vi har trengt å gjøre en del for å områ oss i forbindelse med at 17 personer slutter. Vi har først og fremst prioritert informasjonen mot ansatte, leverandører og kunder. Vi føler for så vidt ikke noe plikt og behov for primært å ivareta en informasjonsplikt mot offentligheten, sier Naurstad.

Lyseggen har tatt med seg 17 av 25 ansatte over i et eget selskap og fusjonerer med Mogul ut i fra sitt eget nye selskap.

Lyseggen har vel skapt en vanskelig situasjon for dere?

- Det er korrekt, men dette er ting som må arbeide med framover. Det er alt for tidlig å si om det får noe rettslig etterspill. Foreløpig har vi ikke tenkt i det hele tatt på det, sier han.

EUnet Media står ribbet tilbake etter bruddet. Naurstad mener likevel at de har ressurser nok til å klare oppgavene som webselskapet har tatt på seg i forhold til kunder

- Vi er jo en del av et internasjonalt selskap (Eies av amerikanske Qwest Communications International Inc. - red.anm.). Vi har ressurser nok til til å oppfylle våre løpende oppgaver, hevder Naurstad som sier at EUnet Media i fremtiden ikke vil eksistere som eget selskap.

- Det vil nok bli inkorporert i EUnet Norge, sier han og mener at selskapene uansett har stått hverandre veldig nært sett fra en operativ vinkling.

Jørn Lyseggen er kort i kommentarene overfor digi.no:

- Jeg oppfatter dette som helt udramatisk, sier han.

- Ting har endret seg underveis. Jeg har dannet et annet selskap som skal fusjonere med Mogul Media. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier han

Til toppen