Europa samler domene-meninger

Representanter fra europeiske internettindustrier og regjeringer bestemte tirsdag å opprette en samarbeidsgruppe som skal drive lobbyvirksomhet og påvirke den pågående reformen av domenesystemet.

Europeiske bedrifter og spesielt Europakommisjonen er tidligere blitt provosert av amerikanernes nasjonale fokusering som mere eller mindre ignorerer resten av verden. Derfor har Europakommisjonen vært sterkt engasjert i saken og vært en pådriver til et europeisk samarbeide som motpol til den amerikanske dominans i domeneutviklingen.

Europas ledende internettrelaterte bedrifter ble sammen med regjeringsrepresentanter sammenkalt av Europakommisjonen til møte. Der ble de enige om å stå samlet og gå aktivt inn for å påvirke utviklingen og forandringene innenfor det globale kjøp, salg og opprettelse av domenenavn.

Europakommisjonen var initiativtaker og arrangør av det én-dags lange møtet som fant sted i Brussel tirsdag. Deltakerne var blant annet opptatt av at det nye domenesystemet måtte ivareta Internetts interesser i et globalt perspektiv. I tillegg ønsket de fremmøtte at registreringen av handel med internettnavn skulle bli et konkurransebetinget marked og ikke lenger være monopolisert.

De ble enige om å opprette en gruppe som skal drive lobbyvirksomhet for å iverksette et amerikansk initiativ som tar sikte på å gi den private sektoren ansvaret for administrasjon og distribusjon av domenenavn.

- Jeg er takknemlig for at Europa endelig har fått et talerør, sa formannen i Tysklands Elektroniske Handels Forum, Michael Schneider til Reuters.

- Jeg tror at vi nå er med i prosessen.

Flere enn 120 representanter fra nettrelaterte bedrifter var tilstede på møtet. Blant deltakerne var IBM, Siemens, Deutsche Telecom, Telecom Italia, i tillegg til regjeringsrepresentanter.

Disse ble enige om et utkast som skal gi generelle rettningslinjer for hvordan domenenavnsystemet skal forvaltes.

Møtet ble sammenkalt som en respons til et forslag fra det amerikanske handelsdepartementet sist måned, som oppmuntret næringslivet til å sette opp en ny internasjonal ikke-kommersiell organisasjon som skal veilede opprettelsen av navnesystemet.

Organisasjonens største utfordring består av å bestemme om man skal opprette nye fellesbetegnende domenenavn i tillegg til toppdomenenavnene "com", "org", og "net", slik det allerede er blitt foreslått i USA. Tidligere har også den nå nedlagte International Ad Hoc Committee (IAHC) foreslått syv nye navn: ".firm", ".shop", ".web" ".arts" ".rec" ".info" og ".nom".

De europeiske representantene var stort sett enige om at nye domener burde bli opprettet umiddelbart for å lette på det sterke presset skapt av det kontinuerlig økende behovet for domenenavn. Likevel var noen representanter uenige i dette. De mente at dette ville skape forvirring hos brukerne og at rutinesjekking av varemerkeovertramp ville vanskeliggjøres.

Utkastet inkluderte blant annet et forslag om at domenemarkedet skal være konkurransepreget. Bedriftene skal konkurrere om å registrere internettnavn og alle kommende registreringsselskaper skal ha tilgang til databasen til Network Solutions Inc., det amerikanske selskapet som inntil nå har hatt enerett på ".com", ".net" og ".org" adresser.

De foreslo også at registreringsselskapene bør ha informasjon tilgjengelig som kan hjelpe bedrifter til å oppdage misbruk av deres varemerker og at eventuelle overtramp og tvister kan bringes til retten.

Møtet var en slags forsmak på en global konferranse som skal holdes i Geneve senere i denne måneden. Her vil lignende saker bli tatt opp av internettindustrien.

Talsmann for europakommisjonen, Christopher Wilkinson, fortalte forsamlingen at han ville prøve å sette opp den europeiske forhandlingsgruppen innen slutten av uken, basert på nominasjoner fra interesserte parter.

Til toppen