Europa styrte markedet

Negativ utvikling i Europa ga en elendig start på dagen for IT-aksjene fredag. Etter et innledende stup bar det jevnt oppover, men ikke nok til å ta igjen hele fallet.

Aksjene på Oslo Børs har fått grundig juling siste tiden, og i det nervøse markedet skulle det lite til for sette en ny støkk i hos usikre investorer. Svak åpning i Europa ga dobbel effekt på det norske markedet, men trenden snudde tilsvarende da Europa begynte å snu. Rykter i markedet om at pengepolitikken nå skal styres etter inflasjonsmål ble også positivt mottatt, og totalindeksen endte ned 1,27 prosent til 994,47 poeng. IT indeksen endte ned 2,42 prosent til 1168,03 poeng.

Det var liten interesse for EDB fredag til tross for at selskapet leverte tilsynelatende gode tall i morgentimene. Aksjen avsluttet uten omsetning med kjøper og selger på hhv 24 og 25 kroner. Langt større aktivitet var det rundt MerkantilData som falt i begynnelsen av dagen, men tok seg kraftig opp mot slutten av dagen. MD endte opp 3,41 prosent til 91 kroner, og det ble solgt over 2,5 millioner aksjer.

- Dette er en typisk syklisk aksje, men den underliggende veksten er stabil. Fram mot år 2000 vil investeringstakten IT generelt øke og denne veksten vil selskapet dra nytte av, sier en analytiker.

Ser man bort fra Sysdeco der det ble solgt 5000 aksjer til 1,25 kroner, 25 øre under gårsdagens sluttnotering, ledet PC Systemer an blant taperne: Omsetningen av til sammen 23.000 aksjer drev kursen 12,5 prosent ned, til 14 kroner. Signifikante må også være betegnelsen på nedgangen hos selskaper som NetCom (-6,32 prosent til 237 kroner, 175.150 aksjer solgt) og Ask (-3,23 prosent til 30 kroner og 225.100 aksjer solgt).

Har Evercom grunn til optimisme? Dagen ga en kursøkning på 12 prosent til 28 kroner, med 36.800 omsatte aksjer. En stund så det ut til at uken ville ende bedre den begynte, men ved stengetid manglet det likevel én krone.

Til toppen