Exchange 2000 får bedre sikkerhet og webklient

Service Pack 2 for Microsofts e-posttjener Exchange 2000 er klar til nedlasting. Forbedringene gjelder først og fremst sikkerhet, drift og webklienten.

Service Pack 2 for Microsoft omfatter den forrige Service Pack 1 samt alle fiksene som er utstedt for e-posttjeneren. Det betyr at Microsoft går ut over bare rettelser, og tilbyr en rekke utvidelser av funksjonaliteten, særlig innen sikkerhet, drift og på webklienten for e-post og avtalebok.

Blant bedringene innen pålitelighet og drift:

  • Automatisk generert feilrapportering ved bortfall av viktige tjenester i systemet.
  • Nytt verktøy for å finne spore feil i e-postarkivering
  • Utvidede feilmeldinger når e-post ikke når fram
  • Bedre sporing av meldinger
  • Bedre programmeringsgrensesnitt (API) mot virusvernprodukter
  • Enklere flytting av postkasser mellom servere

Microsoft mener at de funksjonelle utvidelsene til webklienten langt på vei bidrar til å gjøre den nærmest likeverdig med den lokale klienten Outlook. Forutsetningen for å kunne nytte nye søkemuligheter i postkassen, nye sorteringsmuligheter, automatiske påminnelser om avtaler, varslingsvindu for ny e-post og dags- og månedsoverskter i avtaleboka, forutsetter Internet Explorer versjon 5 eller nyere.

Det er videre en stor nyhet at webklienten nå er tilgjengelig på en rekke nye språk, blant dem norsk.

Innen sikkerhet og kryptering er det en rekke nyheter, blant annet muligheter til å innstille kryptering på et minste nivå. Systemadministrator kan også kreve passordbeskyttelse og kryptering av konferanser, sikre felles konferansesider med SSL, og kryptere både lyd og bilde i konferanser. Det siste forutsetter at klientene kjører Windows XP.

Til toppen