- Få kartlagt Internett-Norge

Salgsansvarlig Erland Bakke i ITavisen mener den viktigste funksjonen på de nye nettmålingene, er at man endelig får en verifisert oversikt over Internett-Norge. Dermed vil nettet fremstå som en seriøs og troverdig mediekanal.

Som selger på Internett har det vært meget interessant å følge debatten ang. "sikre" nettmålinger. Stort sett er det oss selgere på Internett som vil ha størst nytte av å kunne dokumentere trafikken på våre respektive tjenester.

Personlig syntes jeg det meget bra at "statistikk gruppen" har tatt sitt arbeid såpass seriøst med å komme fram til en felles nettmåler. Noe av det viktigste i Internett-Norge i dag er å fremstå som en seriøs og troverdig mediekanal. Det vært alt for mange "cowboy"-selgere som har brent mange annonsører ved å love "gull og grønne skoger" som de ikke har klart å levere.

Jeg er ikke helt enig med Jan Grønbech i at "tall på visits og oppslag er irrelevante". Jeg mener dette er det mest grunnleggende for en annonsør. Jeg er enig at det en annonsør trenger er tall på antall visninger, antall klikk og antall unike seere. Men dette kommer i etterkant av en kampanje.

Når en annonsør velger sine "mediakanaler" er det viktig å se bilde av totalmarkedet. Etter min mening vil det alltid være viktig i et konkurransemarked å kunne få bekreftet sin markedsandel. Jeg tror det viktigste for en annonsør som ikke har annonsert på nettet tidligere, først er å kartlegge de ulike aktører på markedet - deretter å kunne kartlegge hvilke markedsandeler de ulike aktørene har innenfor sitt markedssegment.

Derfor er ikke dette en debatt om hvilket annonsestyringssystem er bedre enn det andre og hvem klarer å levere hva, men en debatt om hvordan vi på best mulig måte kan kartlegge Internett-Norge.

Og jeg tror ikke at det har noe å si om vi i Norge velger en helt annen løsning enn f.eks. USA så lenge vi vet at tallene vi får er 100 prosent riktige.

Til toppen