Fallende nettbruk og tilgang

Mai-tallene fra Norsk Gallup Institutts (NGI) Internett-måling, InterTrack, er nå klare. Målingen viser en svak nedgang i både tilgang og bruk av Internett. Endringene er likevel innenfor feilmarginene, poengterer NGI.

Mai-tallene fra Norsk Gallup Institutts (NGI) Internett-måling, InterTrack, er nå klare. Målingen viser en svak nedgang i både tilgang og bruk av Internett. Endringene er likevel innenfor feilmarginene, poengterer NGI.

Totaltilgangen på Internett i Norge var i mai på 1.047.000 mennesker, ifølge NGI, som har regnet ut at omlag 204.000 husstander nå har tilkobling til Internett.

Og det er nettopp i husstandene - og kun der - at tilgangen til Internett økte i mai. For første gang har over 200.000 husstander netttilkobling.

"Bruk siste måned opplever en nedgang til 543.000 mennesker, men denne nedgangen er såvidt innenfor feilmarginene. Daglig bruk er relativt uendret med nær 200.000 brukere hver eneste dag", heter det i NGIs kommentarer til de siste InterTrack-tallene.

Nedgangen i bruk kommer stort sett blant yngre menn som ikke har høyere fullført utdannelse enn grunnskole eller videregående. Dette betyr sannsynligvis, tror NGI, at eksamener på videregående skoler, universiteter og høyskoler har hatt en klar effekt på ungdommens nettbruk.

- Samtidig vet vi at disse tilbringer mer tid utendørs når sommeren nærmer seg, fastslår NGI.

Til toppen