Fantastisk vekst for Netscape

Netscape omsatte for 650 millioner kroner i 3. kvartal med et overskudd på 50 millioner kroner og avliver dermed myten om at Netscape ikke tjener penger. I samme periode i 1995 solgte Netscape for 151,5 millioner kroner og tjente 1,14 millioner kroner.

Netscape omsatte for 650 millioner kroner i 3. kvartal med et overskudd på 50 millioner kroner og avliver dermed myten om at Netscape ikke tjener penger. I samme periode i 1995 solgte Netscape for 151,5 millioner kroner og tjente 1,14 millioner kroner.

Netscape Communications Corp er i støtet og solgte for 650 millioner kroner ($100 millioner dollar) i 3. kvartal med et overskudd på 50 millioner kroner ($7,7 millioner). Hittil i 1996 har selskapet solgt for 1,5 milliarder kroner ($231 millioner) og tjent 78 millioner kroner ($12 millioner), mens selskapet tapte 45,5 millioner kroner ($7 millioner) av et salg på 286 millioner kroner ($44 millioner) i hele 1995.

Dermed har Netscape tatt skrittet fra luftslott med potensiale, til et selskap, svært hurtigvoksende som sådan, som tjener penger. Dette er et meget viktig skritt for Netscape i kampen om å være et selskap med substans.

- Dette viser bare at myten om at Netscape ikke tjener penger er bare sprøyt, sier Haakon Kayser, daglig leder i Nocom AS, norsk importør av Netscape. Netscape kommer vel til å selge for $350 - $400 millioner dollar i 1996 og tjene godt med penger. En slik eventyrlig vekst og god inntjening er ikke verst for et selskap i sitt andre driftsår, sier Kayser.

- Selv om vi ikke fokuserer på webleserkrigen, forteller de siste tallene at 80 prosent av brukerne fortsatt kjører Netscape Navigator. Faktisk tjener Netscape bra med penger på Navigator. Vi gir den ikke bort gratis, sier Kayser.

I en fersk rapport meldte Zona Research at Netscape har en tilsvarende ledelse innen servermarkedet som selskapet har på webleserfronten. 74 prosent av spurte IT-sjefer i USA på Windows NT plattformen og 84 prosent på UNIX, kjører Netscape Webserver programvare.

Bare for å sette tallene litt i perspektiv, solgte Microsoft for 15 milliarder kroner og tjente 4 milliarder kroner i samme kvartal. Det er fortsatt et lite stykke igjen.

Til toppen