Fast Search & Transfer inn på børsen

I det Oslo Børs karakteriserer som ordinær behandling i ekstraordinært styremøte er det vedtatt at Fast Search & Transfer slippes inn på hovedlisten.

Oslo Børs har i dag vedtatt å ta aksjene i Fast Search & Transfer opp til notering på børsens hovedliste.

Under forutsetning av at selskapet oppnår tilstrekkelig spredning av aksjene og at to nye uavhengige styremedlemmer kommer inn innen noteringen foretas er det meningen at selskapet vil være notert fra senest 21.juni i år.

- Det er et krav at det er minst 1.000 børsposteiere i selskaper som skal på hovedlisten, sier pressetalsmann Tor Arne Olsen til digitoday.no.

Opticom ASA er i dag hovedaksjonær i Fast Search & Transfer ASA med i underkant av en tredjedel av aksjene.

Børsstyret forutsetter videre at det utarbeides et prospekt i henhold til børsforskriftene i forkant av noteringen.

Styret har derimot gitt dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha hatt positivt driftsresultat i minst ett av de tre siste årene.

Børstyret fattet avgjørelsen på et ekstraordinært børsstyremøte avholdt i dag.

- Behandlingen av søknaden fra Fast skjedde fordi dette var en sak som var hensiktsmessig å legge inn nå. Det var i utgangspunktet planlagt et slikt ekstraordinært styremøte i en annen anledningen og lang tid i forveien, så da valgte vi å behandle denne søknaden samtidig, avslutter Olsen til digitoday.no.

Til toppen