Fast slaktes av analytikere

Fast Search & Transfers aksjonærer får klar anbefaling fra meglerhuset Norse Securities: - Selg aksjene. Grunnen er at Fasts prising ikke er i samsvar med prisingen selskapets amerikanske konkurrent Inktomi den siste tiden har oppnådd.

Flere meglerhus i Norge har i dag nedgradert sine anbefalinger i Fast Search & Transfer. Den som går hardest ut er Norse Securities, et meglerhus som tidligere har vært svært så positiv til selskapet.

Norse setter et prismål per aksje i søkeselskapet til 50 kroner. I skrivende stund er kursen 60 kroner, mens kursen begynte på 70 kroner ved handelsstart i gråmarkedet i dag morges.

Grunnen til nedgangen er at konkurrenten til Fast, Inktomi, har opplevd et dramatisk verdifall den siste tiden. I analysen blir det fremhevet at kursen på de to selskapene bør kunne ses i sammenheng.

Holdningen er at når Inktomi faller, bør også Fast falle tilsvarende.

Christiania Markets har også advart sine kunder mot å investere i Fast-aksjen.

Fast Search & Transfer skal noteres på Oslo Børs og Nasdaq ved årsskiftet.

Til toppen