FBI tvinges til å avsløre tastetrykkregistrator

FBI må innen 31. august fortelle dommeren nøyaktig hvordan de brukte tastetrykkregistrering til å avsløre krypteringsnøkkelen til en gangster i New Jersey.

USAs føderale politi Federal Bureau of Investigation (FBI) (FBI) hadde gyldig ransakingsordre utvidet med spesiell tillatelse til å installere tastetrykkregistrator da det etterforsket New Jersey-gangsteren Nicodemo Scarfo, men det hadde ikke innhentet tillatelse til å installere overvåknings- eller avlyttingsutstyr. Tastetrykkregistratoren avdekket krypteringsnøkkelen til filene på Scarfos PC, og spiller følgelig en nøkkelrolle i den pågående rettssaken. Dommeren må ta stilling til om bevismaterialet holder, og da må følgende spørsmål avklares juridisk: Er en tastetrykkregistrator en ny form for overvåkning?

FBI har nektet å si noe om hva slags teknologi de brukte til å registrere tastetrykkene på Scarfos PC. Man vet ikke en gang om de har brukt maskinvare - i likhet med den kommersielt tilgjengelige registratoren avbildet ovenfor - eller om de har nyttet helt spesiell programvare. Det eneste de har levert retten, er en logg på over 20 sider med alle tastetrykkene som er registrert. Loggen avsluttes med Scarfos passord til krypteringsverktøyet PGP fra Network Associates.

Dommeren ba FBI redegjøre skriftlig for hvorfor det er så tvingende nødvendig å holde registreringsmetoden hemmelig. Svaret var "av hensyn til rikets sikkerhet" og sikkerheten til FBIs personale. FBI er redd for at dersom metoden blir kjent, vil kriminelle kunne verne seg mot den.

Tirsdag kunngjorde dommeren at han avviste denne begrunnelsen. FBI må innen 31 august skriftlig gjøre rede for metoden som skaffet til veie Scarfos avgjørende passord. Dersom de ikke ønsker å imøtekomme dette kravet, må en ny skriftlig begrunnelse leveres innen ti dager.

- I denne epoken med rask teknologisk utvikling, kan ikke retten avgjøre hvorvidt politiets handlemåte er lovlig eller ikke, uten spesifikk kunnskap om hva som faktisk ble gjort, heter det i dommerens kjennelse.

I juni leverte USAs høyesterett en kjennelse om at politiet ikke trenger spesiell tillatelse for å se gjennom vinduene hos folk, men at det betraktes som overvåkning dersom det brukes teknologiske hjelpemidler for å følge med gjennom nedtrukne gardiner og vegger. Saken gjaldt et ni år gammelt tilfelle der infrarødt utstyr ble brukt, men antas å få følger for nyere teknologi, blant annet en håndholdt radar som justisdepartementet i Washington finansierer utviklingen av på universitetet Georgia Tech, og som gjør det mulig å "se" gjennom tykke betong- og murvegger.

I kjølvannet av denne saken er det stor oppmerksomhet rundt Scarfo-saken og tastetrykkregistratoren, og flere personverorganisasjoner har gått hardt ut mot FBIs metoder og holdninger.

Til toppen