Fett med tjenester i Ark

Ark ASA hadde en lavere omsetningsvekst enn selskapet selv hadde håpet i andre kvartal. Marginene var derimot meget bra, i hovedsak grunnet en høy tjenesteandel. Selskapet får problemer med å holde de samme marginene ut året.

Ark ASA hadde en lavere omsetningsvekst enn selskapet selv hadde håpet i andre kvartal. Marginene var derimot meget bra, i hovedsak grunnet en høy tjenesteandel. Selskapet får problemer med å holde de samme marginene ut året.

ARK ASA la torsdag morgen frem et meget sterkt resultat etter første halvdel av 1998. Omsetningsveksten var likevel ikke helt som forventet.

- Veksten har nok vært noe svakere enn vi hadde håpet på, sier finansdirektør Svein Rokne til digi.no. Han forteller at selv om omsetningen burde vært høyere i andre kvartal har selskapet en meget høy ordrereserve - noe som peker i retning av et løft i omsetningen ut året.

- Samtidig har vi hatt en usedvanlig god utvikling i resultatmarginen påpeker Rokne. Resultatveksten i forhold til første halvår 1997 var på formidable 92 prosent.

Rokne viser til at tjeneste-andelen av omsetningen i 1997 var på 17,5 prosent, mens første halvdel av 1998 har gitt en tjenesteandel på 25 prosent. Samtidig har resultatmarginen for konsernet sett under ett økt fra 2,7 til 4,5 prosent.

Konsernsjef Jan Erik Standahl peker på at selskapet så en viss forskyvning i omsetning fra 2. kvartal til tredje kvartal.

- Noe av denne forskyvningen skyldes nok endringer i oljesektoren, mener Standahl. Han peker på at redusert oljepris nok har ført til utsettelse av enkelte prosjekter og at dette har fått konsekvenser også utenfor selve oljesektoren.

- Selv om hovedtrenden er at næringslivet også i tøffere tider investerer i IT for å kutte kostnader, så ser vi at et redusert aktivitetsnivå også må slå ut negativt. Vi kommer ikke til å kjøre like fort om ett år dersom vi ser ut slik som vi gjør i dag, påpeker Standahl.

For det nærmeste halvåret er han uansett optimistisk:

- Vi kapret tre store kontrakter på tilsammen en halv milliard kroner. Det var vel også alle de tre store kontraktene som var i markedet i forrige kvartal, sier konsernsjefen.

Til toppen