Fiasko-emisjon for Telenor, prisintervallet ned

Et elendig IT-marked gjør at Telenor må senke prisintervallet i forbindelse med børsintroduksjon.

Telenor har på grunn av lav etterspørsel besluttet å sette prisintervallet for Telenor-aksjen til mellom 42 og 46 kroner per aksje. Det opplyser Telenor i en pressemelding.

Med dette prisintervallet vil Telenor være verdsatt til mellom 59 og 64 milliarder kroner før kapitalutvidelsen. Opprinnelig var prisintervallet satt til mellom 50 og 68 kroner per aksje.

Børsnoteringen av Telenor vil skje i form av en emisjon som innebærer at Telenor med det nye prisintervallet blir tilført mellom 15,6 og 17,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer 21 prosent av aksjekapitalen i selskapet etter emisjon. Emisjonen er uendret i størrelse og består av 372.151.899 aksjer.

Etter planen vil Telenor bli notert på Oslo Børs og Nasdaq i New York 4. desember.

Til toppen