- Fiberkabel bedre enn IT Fornebu

Professor i telematikk ved NTNU i Trondheim, Steinar Andresen, mener planene om et IT Fornebu strider mot informasjonsteknologiens egenart. - Staten slipper billigere unna og får mer effekt av å bygge et statlig fiberkabelnett fremfor et IT-senter på Fornebu, sier han.

Professor i telematikk ved NTNU i Trondheim, Steinar Andresen, mener planene om et IT Fornebu strider mot informasjonsteknologiens egenart. - Staten slipper billigere unna og får mer effekt av å bygge et statlig fiberkabelnett fremfor et IT-senter på Fornebu, sier han.

Andresens kraftsalve kommer i et intervju med Dagsavisen søndag.

Telematikk-professoren mener våre rikspolitikere heller burde satse på å bygge ut et fiberoptisk kabelnett over hele landet i stedet for å bruke milliarder på å samle en håndfull høyteknologi-bedrifter på Fornebu-landet.

- Et nasjonalt "infoveiverk" har stor kapasitet, lang levetid og legger til rette for avanserte teletjenester. Fibernettet vil ha relativt moderate kostnader sammenliknet med den nytten det ville gjøre, sier Andresen til Dagsavisen.

Han tar til orde for at staten stiller seg bak et nettselskap som eier infrastrukturen og leier ut linjer til de operatører som måtte ønske å benytte det.

For ikke å redusere verdien på statlige Telenor, anbefaler Andresen at nasjonen satser på nettet som Jernbaneverket allerede forvalter.

- Et statlig supernett vil blant annet kunne benyttes til et nettverk for helsevesenet, vegvesenet, Jernbaneverket, nød- og redningstjenester, politiet og Forsvarets tele- og datatjeneste - gjerne sammen med rene forsknings- og utviklingsnett, sier Andresen til Dagsavisen.

Han legger vekt på at et landsdekkende fibernett vil kunne eliminere geografisk avstand og være et utmerket distriktpolitisk virkemiddel.

- En konsekvens av ikke å bygge ut nettet, vil høyst sannsynlig bli dyrere tjenester for det offentlige - og bety en ikke ubetydelig subsidiering av Telenor, advarer telematikk-professoren.

Til toppen