Finsk Sisu i motbakke

Selv om finske Sonera er Nordens største mobilselskap med tilgang på nær 10 millioner GSM-kunder, trår selskapet i motbakke i første kvartal.

Sonera økte inntektene i første kvartal med 14 prosent til 487 millioner euro og endte på et resultat på 113 millioner euro. Dette er imidlertid 6 millioner euro mindre enn forventet av Six Market Estimates, skriver DN Ajour.

Blant det selskapet registrerer som negativt er en ekstraskatt på mobiltelefoner i Tyrkia, som ble innført etter jordskjelvet i fjor. Dette merkes godt av Sonera som eier 41 prosent av landets største GSM-operatør Turkcell som har en markedsandel på 2/3-deler av det tyrkiske mobilmarkedet som så langt er et duopol. Imidlertid venter selskapet seg konkurranse ved at tre nye GSM-1800 lisenser skal tildeles, den siste av de tre etter planen 2. mai.

Likevel når selskapet gjennom sine mobilengasjement 9,3 millioner GSM-kunder, hvorav 2,3 millioner i Finland der selskapet ligger noen få tusen unna 2 millioner GSM-kunder - resten er NMT-kunder. Selskapets kundevekst i Finland var i siste kvartal på to prosent. Turkcell representerer 6,2 millioner av kundene. 3,2 millioner kommer fra andre mobilselskap. Ekskludert fra tallene er kunder fra selskapets amerikanske GSM-virksomhet.

Sonera trakk seg nylig fra auksjonen på britiske mobillisenser, men fikk sammen med spanske samarbeidspartnere tilgang til den fjerde spanske UMTS-mobillisensen tidligere i år.

Til toppen