Finske smartkort lar italienere signere digitalt

Det finske smartkortselskapet Setec har avtalt å levere 240.000 smartkort for digitale signaturer til den italienske gruppen IPM.

Kortene skal leveres tidlig neste år. IPM gruppen skal legge kortene til rette for sine kunder som er det italienske postverket, det italienske handelskammeret og regionen Lombardia.

Setec spiller en viktig rolle i det finske elektroniske ID-kortet, og regner med at den italienske kontrakten utgjør et nytt stort skritt framover for selskapet.

Til toppen