- Flere bruker IE enn Netscape

Tall offentliggjort av Positive Support Review motsier andre undersøkelser, og hevder at MS Internet Explorer har flere brukere enn Netscape Navigator.

Det er ikke klart hva slags metoder PSR har brukt. Det de hevder, er at de har undersøkt 550.000 Internett-sesjoner.

63,3 prosent var formidlet av Internet Explorer, 35,6 prosent av Navigator.

Ifølge den siste Dataquest-rapporten leder Navigator fortsatt, med 57 prosent mot 40 prosent for Internet Explorer.

Til News.Com sier en talsperson for Microsoft at selskapet ikke er overrasket. En talsperson for Netscape avviser tallene som "ikke troverdige". Netscapes egne undersøkelser viser fortsatt at dobbelt så mange bruker Navigator enn Internet Explorer.

PSR har ytterligere detaljer om undersøkelsen på sitt nettsted.

Til toppen