Flere IT-ansettelser

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det er fortsatt sterk vekst etter personale innenfor IKT-sektoren

I nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser det seg at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-sektoren vokser stadig raskere enn resten av det norske næringsliv. I fjor sysselsatte sektoren totalt 78 600 mennesker, noe som utgjør 3,4 prosent av den samlede sysselsettingen i norsk økonomi. Sektoren hadde en sterk vekst og vokste med 6,7 prosent under fjoråret, og har siden 1995 hatt en betydelig raskere vekst enn de andre næringer som har samlet sett stått nesten stille.

IKT sektoren har jevn og god vekst i motsetning til resten av det norske næringsliv som har stagnert det siste året.


Ser man IKT bransjen i forhold til andre norske næringslivssektorer har denne klatret oppover listen og befinner seg på 6. plass.

IKT sektoren inntar 6.plassen blant norsk næringsliv.

Det er i første rekke næringsområdet databehandling som har skapt veksten i IKT sektoren. Siden 1995 har det blitt ansatt rundt regnet 16.000 nye folk som gir en vekst på 19 prosent årlig. Dermed har også databransjen inntatt den dominerende posisjonen med sine 40 prosent av hele IKT bransjen.

Databransjen vokser raskest av alle og utgjør den største bransjen innenfor sektoren

Til toppen