Flere om beinet hos naboen

Telia utfordres av stadig flere konkurrenter i det svenske telemarkedet ifølge den svenske Post och telestyrelsens ferske rapport om det svenske telemarkedet.

Konkurransen hardner til om stadig knappere marginer i et totalmarked som vokser. Dette er konklusjonen i den svenske Post- och telestyrelsen (PTS)s ferske rapport om telekonkurransen i Sverige. Den viser at 1,4 millioner telefonkunder har benyttet anledningen til å bytte teleoperatør både fast og som mulighet ved hjelp av prefiks. Hele 60 prosent av disse kundene har valgt Tele 2, 10 prosent Ufors og 8 prosent har valgt Telenordia.

- Teleoperatørene har lenge konkurrert om bedriftskundene, men nå har konkurransen også begynt å omfatte privatkundene, sier generaldirektør i PTS Nils Gunnar Billinger i en pressemelding.

Nøkkeltall fra rapporten viser at markedet for fast telefoni økte med en milliard kroner i fjor til 26 milliarder. Av dette har Telia kontroll på 87 prosent (-3), Tele 2 har 6 prosent (+1) Telenordia 3 prosent og andre 6 prosent. I trafikktid er utslagene større, vesentlig fordi det på inntektssiden ennå ikke er særlig konkurranse om abonnementsinntektene.I antall minutter har Telia kontroll på 81 prosent (-6), Tele 2 har 10 prosent, telenordis 4 prosent og andre 6 prosent.

På mobiltelefoni utgjør markedet 12,7 milliarder kroner som er en vekst på 18 prosent fra 1998, fordelt på 5,1 millioner kunder (4,1). Fordelt på selskapene blir dette:

Mobiltelefoni Kundeandel Inntektsandel
Telia 51 % (-2,5) 55 % (-5)
Comviq 32 % (+1) 24 % (+3)
Europolitan 16,5 % (+1,5) 22 % (+2)

På Internett-siden har konkurransen lenge vært hard, med Tele 2 lenge som den ledende ISP i Sverige. Totalmarkedet utgjør vel 2 milliarder kroner og det finnes riundt 2 millioner kunder. Fordelt på de viktigste aktørene:

Internett Kundeandel Inntektsandel
Telia 39 % 34 %
Tele 2 28 % 29 %
Telenordia 12 % 16 %
Andre 21 % 21 %

(Andre utgjør blant annet Utfors og Spray med henholdsvis 2 og 4 prosent av inntektene.)

Til toppen