Flere Sonera-aksjer til børsen

Finske Sonera har siden introduksjonen på Helsinki-børsen i november i fjor i forbindelse med en delprivatisering på 20 prosent, doblet markedsverdien fra 50 til over 100 milliarder kroner. Nå skal flere aksjer selges.

Sonera-aksjens børsintroduksjon på den hjemlige Helsinki-børsen har vært en stor suksess. I kjølvannet av introduksjonen ble imidlertidig selskapets toppsjef Pekka Vennamo sparket fordi han hadde gitt egen familie fordeler ved kjøp av aksjer ved delprivatiseringen. Samferdselsminister Matti Aura valgte å trekke seg som følge av saken (se peker til relatert sak i margen til høyre).

Men nå skal flere aksjer selges ut i selskapet, hvis aksjeverdi med ett er blitt høyere enn hele den finske skogsindustrien.

Den finske regjeringen har nå fullmakt til å selge staten ned til en eierandel på 50,1 prosent i teleselskapet, der staten i dag har en eierandel på knappe 80 prosent.

Mens den finske regjeringen fikk inn vel ti milliarder kroner for de første 22 prosentene av Sonera, kan en vente seg en pris nærmere 25 milliarder kroner for de neste 25 prosentene som ventelig skal selges ut i løpet av året.

Dagens Industri siterer den finske avisen Kauppalehti på at det neste nedsalget vil følges av en notering på New York-børsen.

Til toppen