Flere vanlige e-postklienter sletter ikke

Outlook Express 6 er ikke alene om ikke å slette e-post fullstendig. Problemet er at nesten ingen er klar over det.

Etter tilbakemeldinger fra både våkne lesere og Secunia, har det kommet oss for en dag at flere e-postklienter enn Outlook Express 6 utfører ufullstendig sletting av meldinger med mindre ekstra skritt må gjøres.

Les også


Metoden, som gjerne kalles som Delete/Expunge-modellen, benyttes trolig av flertallet e-postklienter på markedet i dag. Hos noen, slik som nyere utgaver av Microsoft Outlook, lagres all e-posten i én fil. Innholdet i denne filen er ikke lesbart i vanlige teksteditorer som Notepad, og mappen kan også passordbeskyttes. At den ikke blir mindre selv om man sletter meldinger i den, er noe mange vil ha oppdaget. Å gjøre noe med dette er enkelt, hvis man vet hvor man skal lete, men er ingen funksjonalitet Microsoft har gjort spesielt tilgjengelig eller kjent.

Det samme gjelder i og for seg Outlook Express, også versjon 5. Det som skiller løsningen her fra den i Outlook er at meldingene lagres som klartekst i filene på harddisken og ikke med enkelhet kan "krypteres". De tar altså ikke bare stadig mer plass hvis man ikke rydder opp, men er også lesbare for alle selv om meldingene slettes.

Det samme gjelder ifølge Secuna også e-postklienter som Netscape Navigator og Eudora, selv om veien å gå for å rydde opp slettet e-post her er mye kortere enn i Outlook Express.

Jacob Balle, IT-Development Manager i Secunia Scandinavia, forteller til digi.no at problemet med denne løsningen først og fremst er at kun få mennesker kjenner til dette og at den er dårlig dokumentert.

Til toppen