Følg Clintons trontale

Vil president Bill Clinton ta konkrete skritt for å innfri løftet om en "digital bro" til neste årtusen?

Vil president Bill Clinton ta konkrete skritt for å innfri løftet om en "digital bro" til neste årtusen?

Dette er blant de spørsmålene amerikanerne og verden forøvrig håper å få svar på når president Bill Clinton leverer sin fjerde "trontale", egentlig "State of the Union Address" kl 03.00 onsdag morgen norsk tid.

Det felles http://www.msnbc.com>internett-foretaket til Microsoft og kringkastingsselskapet NBC, MSNBC planlegger en multimedia-dekningen av talen på web. Det loves både analyser og kommentarer, anledning til å stille spørsmål, samt talens fulle tekst.

I sin dekning, lover MSNBC å legge spesiell vekt på internett-relaterte spørsmål som tilknytning av skoler og internett i år 2000. Blant de spennende forslag man håper å få bekreftet, er et fra USAs teledirektorat FCC, som vil sette av en årlig pott på 2,25 milliarder USD til internett-utbygging på skoler.

Til toppen