Folk flest får Telenor-rabatt

Fra og med torsdag må du la være å lese aviser, se på TV og høre på radio (unntatt det reklamefrie NRK) om du ikke skal få med seg at Telenor-aksjer legges ut for salg fra 17. november. Og staten lover rabatter til privatpersoner som vil kjøpe en bit av Telenor.

Ifølge ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, Reier Søberg, er det klart at privatpersoner som kjøper aksjer i Telenor vil få en direkte kontantrabatt på aksjene, riktignok beskjeden, men likevel blir aksjene billigere enn når institusjonelle eiere skal betale. I tillegg blir det tildelt bonusaksjer for de som beholder sine Telenor-aksjer i ett år.

Salget til private skjer også uten at det kreves inn kurtasje. En viss andel av aksjene som skal selges, settes av til privatpersoner, men hvor mye er ikke bestemt. Den minste aksjeposten som selges vil ligge på vel 10.000 kroner, mens rabattordningene for privatpersoner gjelder for kjøp for opptil ca. 35.000 kroner, ifølge Søberg. De endelige vedtakene som også fastsetter begrensningene og rabattene kommer først senere.
Les om Telenors delprivatisering: Departementet bekrefter: På børs 4.desember

Men Søberg, på et presseseminar om Telenor-privatiseringen onsdag, la ikke skjul på at departementet vil ha med seg så mange privatersoner som aksjonærer som overhodet mulig. I Sverige var det en million svensker som ble Telia-eiere da selskapet ble børsnotert, og i forhold til befolkningen skulle dette bety en halv million norske Telenor-eiere. Det kan imidlertid bli vanskelig, siden det i dag bare finnes 320.000 private aksjonærer som eier aksjer i børsnoterte selskap.

Salget blir akkopagnert med tidenes PR-kampanje for Oslo Børs i regi av Telenor. Kommunikasjonsdirektør i Telenor, Heidi Kvernevik, sier at undersøkelser som Telenor har foretatt, viser at det er beskjeden aksjekunnskap i Norge. Derfor vil delprivatiseringen av Telenor bli foretatt samtidig som selskapet på bred basis vil informere om hvordan aksjemarkedet fungerer.

En husstandsbrosjyre skal distribueres til alle landets 1,7 millioner hjem, foruten til 2.400 post og bank-kontorer. Nettstedet www.telenoraksjen.no er alt åpnet, en informasjonstelefon skal holdes åpen til 8. desember, annonser i det meste av trykte og eterbaserte medier og informasjonsmøter i åtte byer skal bidra til folkeopplysning om børsnoteringen.

Informasjonsmateriellet koster tilsammen 26 millioner kroner å trykke og sende ut, mens den tradisjonelle markedsføringen kommer på vel 50 millioner kroner.

Tilsammen gir dette den største PR-kampanjen for det norske aksjemarkedet som noen sinne er presentert, noe som gleder daglig leder i AksjeNorge, John Petter Tollefsen. - Dette er noe vi har sett fram til i mange år. En statlig privatiseringssituasjon i Norge medfører at publikum på en helt annen måte enn tidligere blir introdusert til børsen.

Til toppen