- Førde ønsker ikke å fjerne lisensen

- Jeg konstaterer at tabloidpressen slår opp informasjon som er flere år gamle når det gjelder tanker om betal-TV. Det er feil at Førde ønsker å fjerne lisensen, sier fjernsynsdirektør Hans Tore Bjerkaas til digi.no. NRK-direktøren mener det er fullstendig uaktuelt å fjerne lisensen i den analoge tidsalderen - i hvert fall de nærmeste ti årene.

Kringkastingssjef Einar Førde har tidligere uttalt til digi.no at han har tro på allmennkringkasteren også i en digital hverdag (se egen relatert artikkel i høyre margen).

Dagbladet har i et førstesideoppslag i dag tolket Førde dithen at han ønsker å fjerne lisensen i løpet av få år og gjøre NRK om til en betal-TV-kanal.

- Vi har et så attraktivt tilbud at folk vil ønske å abonnere på NRK på lik linje med en avis, sier Førde og utdyper videre overfor Dagbladet:

- Avgiften er gammeldags fordi den er knyttet til TV-apparatet, sier han.

Førde har flere ganger tidligere uttalt til digi.no at teknologien og den digitale fremtid er en utfordring i allmennkringkasternes hverdag og at en kommersialisering av NRK, inkludert nært samarbeid med kommersielle samarbeidspartnere, er nødvendig for å henge med i utviklingen.

Det har ikke vært mulig for digi.no å få tak i Førde som er bortreist i hele dag.

Fjernsynsdirektør Hans Tore Bjerkaas avkrefter imidlertid at Førde jobber aktivt for å få avskaffet lisensen på grunnlag av eget ønske.

- Det at han ønsker dette er feil. Han mener det i fremtiden kan være alternative veier å gå i forhold til lisensen. Han har en plikt til å tenke å fremtiden, men Førde er veldig fornøyd med lisensen. Det er et av de mest effektive verktøyene for allmennkringkasting, hevder Bjerkaas.

Bjerkaas stiller seg selv på linje med kringkastingssjefen:

- Jeg konstaterer det samme som Førde. Det er viktig å tenke gjennom problemstillingene om at det går an å få inn TV-signalene på andre måter enn gjennom fjernsynsapparatet, sier han.

- Det er uansett helt uaktuelt å legge ned lisensen i den analoge tidsperioden. Hvis vi avgrenser dette frem til det tidspunktet flesteparten har anskaffet seg digitalt mottagersutstyr, betyr det at lisensen vil bestå i minst ti år fremover.

Til toppen