Foreldet forretningsmodell ødela for Intel og SAP

I 1997 lanserte Intel og SAP fellestiltaket Pandesic, en ASP-tjeneste for e-handel. Selskapet legges ned fordi tiden har løpt fra forretningsmodellen.

Hensikten med Pandesic var å tilby tjenester og programvare slik at kunder raskt kunne komme i gang med web-basert elektronisk handel mot forbrukermarkedet. Selskapet var lansert med brask og bram i 1997 som felleseiet tiltak av Intel og forretningssystemeksperten SAP. 28. juli 2000 ble det kunngjort nedlagt. 400 ansatte i USA, Storbritannia og Japan får sluttvederlag og støtte til å finne nye jobber. Et hundretalls kunder skal få hjelp til å finne nye leverandører, og støttes i overgangsfasen. Toppledelsen er sagt opp, og viseadministrerende direktør Catherine Yetts har fått oppgaven å sørge for en korrekt avvikling.

SAP sier de vil samarbeide nært med Pandesic for å få Pandesics kunder til å velge mySAP.com.

Blant Pandesics kunder er Adidas-Salomons avdeling i USA, The Children's Place Retail Stores, OshKosh B'Gosh og Express.com.

For en måneds tid siden inngikk Pandesic en distribusjonsavtale med PricewaterhouseCoopers. Da het det at avtalen ville generere en omsetning på en milliard dollar over tre år.

Styret i Pandesic begrunner vedtaket om å nedlegge selskapet med at "veien til lønnsomhet var mye lenger enn styret kunne tolerere". Talspersoner sitert i amerikansk presse viser også til at e-handel mot forbruker ikke har vokst så mye som de hadde håpet.

Analytikere sitert i amerikansk presse peker på at Pandesic lå helt i teten da konseptet ble lansert, men at det ikke greide å utvikle sin forretningsmodell i takt med tiden, selv om det etter hvert også tilbød tjenester for transaksjoner med partnere, og ikke bare forbrukere. Det pekes spesielt på at Pandesic ikke spesialiserte seg på bestemte markeder, og at det ikke utviklet sine tjenester for å tilby sine kunder egne kundehåndteringssystemer i tillegg til selve transaksjonshåndteringen. Det siste betraktes som en kardinalfeil i moderne e-handel.

SAP og Intel vil ikke opplyse om hvor mye de har investert i selskapet, men forsikrer at avviklingen ikke vil få negative følger for deres egen drift.

Les mer om betydningen av systemer for kundestøtte:


IBM og Cisco sammen om infrastruktur for kundehåndtering
Personvern MÅ ofres for bekvemmelighetens skyld
I e-handel regjerer den umettelige kunden
CAMO fra industridata til kundehåndtering
Salgstøttespesialisten Siebel vokser raskest av alle
La kunden stå i sentrum for dataarkitekturen

Til toppen