Foreslår mer statlig styring av Internettet

Ved å samle innkjøp på Internett, kan staten redusere sine kostnader med inntil 20 milliarder kroner, tror regjeringen. Bondevik-regjeringen tar nå til orde for at staten både skal bruke og styre Internett mer aktivt.

Regjerings nye grunndokument om elektronisk handel er spennende lesning for politisk interesserte. På en rekke punkter foreslår regjeringen, med næringsminister Lars Sponheim i spissen, at staten burde få en mer aktiv rolle i styringen av Internett. Dette vil garantert sette sinnene i kok i de tradisjonelle Internett-miljøene som argumenterer mot statlig innblanding.

Men Sponheim ønsker også å utnytte nettet til å koordinere offentlige innkjøp. Forslaget minner sterkt om et svenskt initiativ der fylkene handler gjennom et felles bestillingssystem til sterkt rabatterte priser. I fjor handlet offentlig sektor i Norge varer og tjenester for omlag 206 milliarder kroner.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal sette i gang et program for elektronisk handel og offentlige innkjøp i løpet av neste år, forteller regjeringen. Målet er å effektivisere og heve kvaliteten i anskaffelsesprosesser, legge til rette for desentraliserte anskaffelser og oppnå bedre produkter og tjenester.

Regjeringen har regnet nøyaktig på gevinstpotensialet: Fullt innført vil elektronisk handel kunne spare staten for mellom fem og ti prosent, det vil si hele 10 til 20 milliarder kroner

Etter hvert som Internett får en stadig viktig rolle, mener regjeringen at staten må tre inn for å bedre sikkerheten og driften. Sponheim mener at dagens systemer for elektroniske signaturer ikke fungerer tilfredstillende og regjeringen foreslår derfor at staten skal lage et system som sikrer identifisering av avsender og mottaker.

"Offentlig nøkkelkryptering kan være en sikker metode for å fastslå kommuniserende parters identitet og sikre datas integritet gjennom sertifiseringstjenester fra såkalte tiltrodde tredjeparter (TTP)", heter det i grunndokumentet..

Dokumentet er motstridene når det gjelder regjeringens syn på sensur av Internett. I et avsnitt sier regjeringen at "det er verken mulig eller ønskelig å sensurere informasjonstilgangen på Internett" for verne barn og unge mot uønsket innhold. Men i neste avsnitt stiller regjeringen spørsmålet om det ikke bør utvikles et eget regelverk for kontroll.

I tillegg foreslår regjeringen at staten bør overta driften av Internett-knutepunktet i Norge på Universitetet på Blindern for å bedre sikkerheten og katastrofe-beredskapen.

digi.no følger opp saken.

Til toppen