Forlik i Compaq-strid om tynne tjenere

Striden mellom Compaq og RLX om tjenere, som det skal gå 300 av på en rack, er løst gjennom et forlik.

RLX Technologies er et av flere selskaper som tar sikte på å bygge tynne tjenere basert på energieffektive prosessorer fra Transmeta Corporation. RLX har hentet sentrale utviklere og ledere fra Compaq som i slutten av februar anklaget selskapet for industrispionasje.

Compaq har trukket dette søksmålet tilbake, og de to konkurrentene har inngått et forlik. Betingelsene er ikke offentliggjort, og ingen av selskapene har uttalt seg til amerikanske medier, utover å bekrefte at begge holder seg til sine opprinnelige produktplaner.

Både Compaq og RLX sier de vil ha neste generasjon tynne tjenere, som det skal gå opptil 300 av i en rack som i dag bare kan huse 84, klare i løpet av året. Compaq vil realisere sine maskiner med prosessorer fra Intel.

Til toppen