Formidler dine tjenester til alle operatørers nett

Knut Arve Hauknes i Convergent BSP er en ny type mellommann. Han tar dine tjenester og gjør dem tilgjengelige på de nettverkene og hos de operatørene du selv velger.

BSP står for "business service provider". Hauknes er medgründer og teknologisjef i firmaet som ble startet i juli i år, med han selv, Anders Frost og Svein Eriksen i hovedrollene. De tre har 66 prosent av selskapet, resten er hos Start-fondet.

Forretningsidéen er å tilby nøkkelferdige løsninger for det som skjer mellom innhold- og tjenesteleverandører på den ene siden og nettoperatørene på den andre.

- Det gir fordeler til begge sider, mener Hauknes. Tjenesteleverandøren gjøres uavhengig av nettverksinfrastrukturen, siden det er Convergent som tar på seg ansvaret for at tjenestene kommer ut. Ønsker man å utvide tjenesten til nye kanaler og medier, tar vi oss av det. Veien kan bli svært kort fra en bookingtjeneste på Internett til den samme tjenesten i talestyrt telefonformat direkte mot den samme databasen. Vi gjør det også enklere å etablere tjenester utenlands. For operatøren er det én instans å forholde seg til for utlegget av flere tjenester og alle formater.

En sentral egenskap ved Convergents løsning, er at den samler alle data som skal til for å fakturere tjenestene, og fore applikasjoner som analyserer kunderelasjoner.

- I den nye økonomien, er det nødvendig å finne nye betalingsmekanismer. Vi leverer ikke faktureringssystemer, men vi sørger for data til både operatører og tjenestetilbydere, som kan leveres direkte til deres økonomi- og CRM-systemer.

Følgelig bidrar Convergent til å akselerere utviklingen mot den nye økonomien.

- Den løsningen vi tilbyr, vil være med på å drive markedet framover, sier Hauknes.

- Tjenestetilbydere vil få raskere tilgang til nye kanaler, og det vil bli enklere å tilby tjenester internasjonalt. Vi vil bidra til å senke kostnadene og stimulere vekst.

Til toppen