Forretningsgrafikk per MMS

Nye verktøy for Oracles applikasjonsserver vil gjøre det mulig å utnytte mobiltelefoner langt mer, blant annet for å sende forretningsgrafikk.

En oppgradering til applikasjonsserveren, døpt Oracle 9i Application Server Wireless, gir nye muligheter til enkel formatering av data for visning på mobiltelefoner og trådløst kommuniserende PDA-er.

Oppgraderingen vil foreligge i beta i februar, og forholdsvis raskt tilbys som standard utvidelse til applikasjonsserveren.

De nye verktøyene for dataformatering bygger på standarder som XHTML (Extensible HTML), Java 2 Micro Edition (J2ME) og MMS. Poenget er at utviklerne kan formatere data for mobile brukere én gang, slik at det vises korrekt på en rekke forskjellige typer maskiner. Man tenker seg at bedriften vil kunne tilby tilpassede utgaver av forretningsapplikasjoner - det er her J2ME kommer inn - for ledere og andre som har behov for å få løpende informasjon, og selv oppdatere bedriftsinformasjon fra mobile klienter. Ledere vil for eksempel kunne få grafiske framstillinger av salgstall som MMS-meldinger.

Velger man Wireless-utvidelsen til 9iAS, vil man måtte regne med at lisensen øker med 50 prosent per prosessor, skriver Techweb.

Til toppen