Forsikringskonkurrenter avventer

Både Gjensidige og Storebrand avventer videre utvikling etter at fusjonsplanene mellom Digital Hverdag og New Media Science ble kjent. Begge er kunder av de to internettselskapene.

Direktør Lars Sverre Gjølme er ansvarlig for Internett og intranett i Gjensidige-gruppen. Han opplyser til digi.no at de hos Gjensidige ennå ikke har hatt en bred debatt om fusjonen og mulige problemstillinger knyttet til den. Ikke minst skyldes det manglende informasjon om det nye selskapets gjøren og laden.

- I morgen tidlig skal vi ha et møte med Digital Hverdag. De har vært i kontakt med oss og bedt om dette. Vi er generelt opptatt av å få levert kvalitetsvarer. Det positive med denne fusjonen synes å være at de får et stort og sterkt miljø, forhåpentligvis med synergieffekter som vil komme kundene til gode, sier Gjølme.

Det nye selskapet til New Media Science og Digital Hverdag vil sitte med kunder som befinner seg i samme bransje. Spørsmålet er hvordan disse oppfatter den nye situasjonen, krever de eksklusivitet for sin bransje?

- Vi har tidligere ikke vært så veldig mye borti avtaler med eksklusivitet, sier Gjølme.

- Jeg føler at med Internett som mediekanal blir det annerledes; man bør være mindre opptatt av eksklusivitet enn hva man for eksempel er i reklamebransjen.. Det som egentlig teller er å jobbe sammen med personer som kan levere og er profesjonelle. Hver enkelt må sette grenser for etikk og moral for hva som er viktig og ikke-viktig i en slik sammenheng, sier han.

Han ser likevel ikke bort fra at en idé som blir født i det ene prosjektet ofte kan smitte over til konkurrentens prosjekt..

Informasjonssjef Jack Frostad bekrefter at Storebrand har en relasjon til New Media Science som har vart siden 1996.

- I en slik situasjon går vi ut fra at de tar nærmere kontakt. Vi har fått informasjon om fusjonen, men regner med å diskutere dette nærmere, sier Frostad.

- Det er opp til New Media Science å skissere et forslag, sier Frostad som sier de er avventende til de ser hva slags løsninger som kommer. Han betegner forholdet mellom de to selskapene som "fornuftig og greit".

Han forklarer at Storebrand har erfaring fra liknende situasjoner i andre sammenhenger og klarer som regel å løse det i praksis.

- Det kan for eksempel være snakk om adskilte team som ikke har kontakt med hverandre, sier han.

Til toppen