Forskningspark med internasjonale vyer

Administrerende direktør Svenning Torp i Forskningsparken i Oslo ser ut til å få sitt nye IT- og mediebygg til 150 millioner kroner og kan dermed oppfylle drømmen om et IT-senter på internasjonalt toppnivå. Torp vil gjerne lokke til seg store investorer og mener at IT-Fornebu må skape sin egen profil.

Universitetet i Oslo (UiO) gikk denne uken inn for en omfattende leieavtale med Forskningsparken i Oslo. Institutt for medier og kommunikasjon og et multimediasenter skal flytte inn i et nytt bygg som nå skal oppføres og Telenor, Schibsted og P4 har allerede inngått leieavtale i det foreløpig ikke-eksisterende nybygget.

Senteret har som mål å bli et sterkt alternativ til Norsk Investorforums planer om et IT-senter på Fornebu, men er avhengig av at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet godkjenner den nye leieavtalen før byggearbeidene kan starte til høsten.

Adminstrerende direktør Svenning Torp sier til digi.no at senteret de nå skal bygge opp skal være internasjonalt i fremste klasse. De samlokaliserer en rekke fagmiljøer, både teknologiske og samfunnsvitenskapelige og spiller på bredden i kunnskapen og opplyser at de i øyeblikket har dialog med flere store internasjonale aktører.

Svensker og dansker har i lengre tid vært involvert i en drakamp om hvilket av landene som skal være senter for Massachusets Institute of Technology (MIT) sin skandinaviske avlegger. Torp sier han dessverre foreløpig ikke har hørt noe fra MIT eller direktør Nicholas Negroponte som nylig var på besøk i Norge.

Det nye bygget, som vil være på 11.000 kvadratmeter og får en prislapp på rundt 150 millioner kroner, skal etter planen stå ferdig ved årskiftet 1999/2000. Det skal romme inntil 500 personer og komme i tillegg til dagens bygg i Forskningsparken som huser 70 selskap med 600 ansatte fordelt på 18.000 kvadratmeter.

Forskningsparken må imidlertid reise 400 millioner kroner for å få drømmen realisert.

Nybygget på 150 millioner skal finansieres og eies av Forskningsparken. I tillegg har de også planer om å kjøpe det eksisterende bygget, som i dag eies av et eiendomsselskap, til 250 millioner kroner.

Er det ikke litt klønete å finansiere og bygge nytt før man ser hvilken vei det går med planene rundt IT-Fornebu?

- Nei, ikke i det hele tatt, mener Torp.

- Det vi bygger her har forskning og undervisning som kjerne. Rundt dette miljøet er det interessant å bygge nærings- og mediebedrifter. Drivkraften er kunnskapsberikelse rundt forskere og studenter. Det vil bli vellykket uansett om IT-Fornebu blir en suksess eller ikke.

Mens Trondheims NTNU tirsdag raste mot Norsk Investorforum og IT-Fornebu for påstått misbruk for kommersielle interesser, er Forskningsparken noe mildere.

I en pressemelding påstås det at de nå ligger noen hestehoder foran IT-Fornebu og Norsk Investorforums prosjekt. Torp mener at Invetsorforums planer har tatt for lite hensyn til eksisterende forskningsparker i Norge og håper at IT-Fornebu finner en profil som gjør at de utfyller de andre kompetansesentrene.

- Man må se på hva som mangler for å optimere nyskapningsbildet, mener han og har slett ikke noe i mot å knabbe noen investorer fra konkurrenten.

- Jeg skulle gjerne se at de store investorene kom til oss, sier han.

Til toppen