Forslag om EU-lov for e-handel

Forslaget fra Europa-kommisjonen vil ansvarliggjøre internasjonale aktører og skape trygghet for konsumenter.

Forslaget skal behandles videre i Europa-parlamentet og hos medlemslandene. Det skal gjelde for elektroniske tjenester som tilbys mot betaling eller som finansieres gjennom sponsorer eller annonser. Det inneholder blant annet følgende punkter:

  • selskaper som tilbyr elektroniske tjenester, skal reguleres av landet hvor de er etablert, ikke der hvor Internett-tjeneren befinner seg, eller der tjenesten mottas
  • EU-land skal bare unntaksvis kunne regulere eller begrense tjenester som har sin opprinnelse i et annet EU-land. Det er tre unntakene til dette prinsippet: Forbrukertvister skal reguleres av loven i landet der forbrukeren er bosatt. Spam skal kunne forbys også i tilfeller der det godtas av andre EU-land. Tjenester som vurderes å utgjøre en fare for mindreårige, forbrukere, den offentlige helse eller den offentlige sikkerhet, kan unntas etter en viss prosedyre som blant annet innebærer å underrette Europa-kommisjonen.
  • begrenset ansvar for Internett-tilbydere når deres tjenester brukes til å formidle ulovlig materiale som barnepornografi, eller til ulovlig formidling av åndsverk
  • begrensninger på inngåelse av digitale kontrakter oppheves
  • nettsteder som dekkes av loven må synlig opplyse om fullt navn, adresse, e-post-adresse og foretaksnummer.
  • fordekt reklame på påstått uavhengige nettsteder forbys

Punktet om begrenset ansvar for Internett-tilbydere er interessant, på bakgrunn av dommen mot en tidligere CompuServe-sjef i Tyskland i juni. Han ble funnet skyldig i å ha medvirket til formidling av barnepornografi.

Det betyr også at grupper som Scientologi-kirken ikke vil kunne ramme Internett-tilbydere under dekke av å verne seg mot brudd på lover som beskytter åndsverk.

Til toppen