Først i høst får norske mobilkunder et reelt valg

1. november blir en merkedag for norske mobilkunder. Fra da av kan en bytte mobiloperatør uten å bytte mobilnummer.

Post- og teletilsynet mener det ikke er spesielt mye konkurranse i det norske mobilmarkedet. Selv 10-15 videreselgere av mobiltelefoni som alle kjøper tilgang til de to mobilnettene betyr ikke mer konkurranse, bare flere aktører.

For i en rapport fra tilsynet lagt fram i mai heter det: "Fordi netteierne fortsatt vil være underleverandører til videreselgerne, vil videreselgerne ikke representere noen betydelig konkurranse".

Samt: "Det virker også som prisnivået har stabilisert seg på et nivå hvor ingen av operatørene ønsker å redusere prisene. En slik stabil situasjon bidrar ikke til økt priskonkurranse".

Med andre ord så eksisterer duopolet fortsatt i beste velgående, og ingen vil justere prisene sine særlig mer ned.

Duopolet betyr i denne sammenheng mobiloperatørene Telenor Mobil og NetCom. De to selskapene har brukt de siste åtte årene til blant annet å dele mobilmarkedet mellom seg og å etablere et prisregime som skal gjøre det så vanskelig som mulig å etablere en tredje aktør i markedet, dersom en skulle få etablert ett eller to nye mobilnett i løpet av året.

Midt i dette tilsynelatende fastlåste markedet åpnes det i høst for en av de mest betydningsfulle reformer som mobilbransjen har sett, kanskje den mest betydningsfulle.

Mobiltelefoni har vært markedsført som et høyst personlig kommunikasjonsredskap. Dermed har en også sementert kundens lojalitet til sin operatør, ved at mobiltelefonnummeret kunden får fra operatøren mer eller mindre er blitt synonymt med kundens forhold til omverdenen. Har en først fått familie og venner til å huske nummeret, minsker lysten til å bytte dramatisk. Dette har begge operatørene, men spesielt den største, nytt godt av.

Men 1. november er det slutt.

Da etableres fast forvalg for mobiltelefonnummer. I realiteten betyr dette at du som kunde for første gang får et reelt valg i mobilmarkedet: For da kan du, kunden, sammenlikne prislistene og faktisk velge den operatøren du vil - og likevel beholde mobilnummeret.

Derfor tror jeg en i høst vil se et økt markeringsbehov fra både mobiloperatører og service providere med tyngre markedsaktiviteter rettet mot eksisterende kunder (nye kunder er det jo ikke så mange av).

Én ting er at mobilselskapene etablerer lojalitetsprogrammer der en får poeng for å ringe. En helt annen er hva dette faktisk dreier seg om; det kunden totalt betaler for å benytte seg av mobilselskapenes tjenester.

Mandagens debatt i det offentlige rom handlet blant annet om tekstmeldinger, som mange mener er blitt altfor kostbart. Det er verdt å minne om at Tele Danmark for tiden tilbyr tekstmeldinger til ti øre stykket, riktignok bare ut måneden men likevel gir dette en indikasjon om hvilke marginer som mobilselskapene har på tekstmeldingene. Men Danmark har da også fire mobiloperatører, mot to her hjemme.

For den eneste ulempen med nummerportabilitet er at det fremdeles bare er to mobilnetteiere i Norge, og dermed fremdeles et duopol. Hvis begge operatørene er "mette" og fornøyde med sin posisjon så vil reformen få heller liten betydning.

Jeg tror likevel at nummerportabilitet er en mulighet for mindre selskap i markedet til å komme på banen med gode tilbud til kundene. Jeg tror nummerportabilitet vil øke konkurransen og redusere prisen på mobiltjenester - inkludert tekstmeldinger.

I en slik konkurranse er det den største aktøren, det vil si Telenor Mobil, som vil være den største taperen.

Den soleklare vinneren, eller skal vi si vinnerne, blir mobilkundene.

Til toppen