Først ute med arbeidsflyt for webtjenester

Silverstream Composer 3.5 er det første kommersielle produktet som integrerer Web Services Flow Language for å "orkestrere" webtjenester.

Web Services Flow Language (WSFL) er et XML-språk for å beskrive flyten mellom webtjenester som organiseres til en bestemt prosess. Mens de andre sentrale standardene innen webtjenester er spesifisert i fellesskap av Microsoft og IBM - SOAP for påkalling, WSDL for beskrivelse og UDDI for publisering - er WSFL spesifisert av IBM alene.

Det pågår arbeid for å samordne WSFL med XLANG, en tilsvarende løsning som Microsoft har integrert i sin BizTalk-server. Dette arbeidet var ventet å fullføres i løpet av 2001, men drøyer fremdeles. WSFL er ennå ikke lagt fram for World Wide Web Consortium, men Silverstream mener spesifikasjonen er tilstrekkelig trygg til at språket kan implementeres i et utviklingsverktøy. Det er skjedd i versjon 3.5 av modelleringsverktøyet Composer. - Composer 3.5, eller "eXtend Composer", har fått en modul kalt "process manager", forteller Per-Gunnar Swahn i Silverstream Norge. - De er et designermiljø hvor du tegner prosesser grafisk. Den ferdige tegningen lagres som et WSFL-dokument. Dokumentet lastes til en prosessmotor, det vil si en J2EE-applikasjon, for å "orkestrere" webtjenester, der vi styrer kjøringen av dem.


Swahn mener bestemt at Silverstream er først ute med et kommersielt produkt med innebygget WSFL.

- WSFL er et nødvendig tilskudd til familien av standarder for webtjenester, men absolutt det siste. Et neste nødvendig skritt er autentisering og sikkerhet. Silverstream har på trappene produkter for å håndtere dette.

En kommende standard for sikkerhet i XML-baserte webtjenester er SAML - Security Asssessment Markup Language - som håndteres av OASIS.

- SAML bygger på digitale sertifikater, og regulerer hvordan en bruker kan bære med seg autentiseringsinformasjon.

Swahn mener moderne programvare kan beskrives som en tjenesteorientert arkitektur.

- I bunn, for alle unntatt Microsoft, er J2EE. Over der er det to sider. Den ene siden produserer tjenester, mens den andre siden bruker tjenester. Tjenesteprodusenten formidler data og forretningsfunksjoner fra eksisterende systemer, for eksempel bedriftssystemer som SAP. Den som skal konsumere en tjeneste må enten ha et brukergrensesnitt direkte mot den aktuelle tjenesten, eller bygge seg en prosess som bruker tjenester etter en bestemt logikk. Dette er oppgaven til WSFL, å beskrive hvordan forbruket av tjenester skal flyte.

Det Swahn beskriver som fundamentet, J2EE (Java 2 Enterprise Edition), er ikke helt ajour med standardene. Det ble nylig kjent at den kommende versjon 1.4 av J2EE er utsatt fra annen halvdel av 2002 til en gang i 2003, og det er først med versjon 1.4 at J2EE får integrert støtte for SOAP, i motsetning til Microsoft .Net, der SOAP har vært med fra starten av. Swahn mener dette ikke er noe reelt problem, siden de aktuelle leverandørene har integrert SOAP i sine verktøy.

Neste uke kjører Sun sin omfattende Java-samling JavaOne 2002. Her vil det kunngjøres en rekke nyheter fra Sun og andre ledende Java-leverandører.

Silverstream melder for øvrig at selskapet har blitt medlem av Web Services Interoperability Organization, en svært bred gruppering som skal sørge for at webtjenester kommuniserer med hverandre som de skal, uavhengig av verktøy eller plattform, blant annet .Net eller Java.

Til toppen