Første servicepakke for Exchange 5.5

Microsoft offentliggjorde torsdag Service Pack 1 (SP1) for sin meldingsserver, Exchange 5.5. Pakken inneholder noen små feilfikser og en rekke nye egenskaper, blant annet bedre sikkerhet.

Innholdet i SP1 for Exchange 5.5 er omfattende. Pakken tilbyr nå støtte for antispam industristandarden X509.v3, den nyeste utgaven av Exchange Chat Service, et verktøy for sanntids samtale og samarbeid over Internett eller private nettverk, og hjelpere (wizards) som skal forenkle overgangen fra Lotus Notes og Domino servere til Exchange.

For å forbedre sikkerheten, har Exchange Key Management Server blitt oppdatert til å brukes Microsoft Certificate Server som sin sertifikatmyndighet. Dette betyr at klienter, inkludert Outlook 98, nå kan sende S/MIME kryptert og signert e-post. Outlook 98 følger også med i pakken, sammen med Outlook HTML Form Converter, en hjelper som lar brukere konvertere Outlook-baserte skjemaer til tilsvarende HTML-skjemaer basert på Active Server Pages.

SP1 inneholder også tilkoblinger til IBM OfficeVision SNA Distribution Services som kan kjøres på Alpha-plattformen. Dette betyr at alle Exchange-tilkoblingene nå kan kjøres på Alpha-baserte systemer.

Den neste utgaven av Exchange, som har kodenavnet Platinum, ventes ikke å komme før Windows NT 5.0 er klar, antagelig i midten av 1999. Denne vil integreres mot ActiveDirectory i NT 5.0 og Office 9. I tillegg vil den inneholde en administrasjonskonsoll og en samkjøring med Microsoft Commercial Internet Server. Denne e-post serveren vil være spesielt rettet mot Internett-tilbydere. Betatestingen av denne ventes å starte denne sommeren, og leveringen skal etter planen starte i fjerde kvartal i år.

SP1 for Exchange 5.5 skal snart kunne hentes ned fra Microsofts nettsted. Microsoft opplyser at selskapet trolig vil med nye servicepakker hver tredje til sjette måned.

(Kilder: News.com, InfoWorld Electric, Microsoft)

Til toppen