Fortsatt GSM-leveranser for Nera

Nera leverer 2.generasjonsutstyr til Ericsson for 80 millioner kroner. Kunde og lokalisering vil de imidlertid ikke ut med.

Nera ASA melder i dag at selskapet har signert en kontrakt med Ericsson i Sverige for levering av mikrobølgeradioer til et nytt GSM-prosjekt.

Den totale kontraktsverdien er anslått til 80 millioner kroner. Selskapene er blitt enige om å ikke offentliggjøre hverken kundens navn eller prosjektets lokalisering.

Neras arbeidsområde inkluderer nettverksdesign, levering av SDH-radioer for hovedsystem, PDH-radioer for aksessnettverk, samt installasjon og ferdigstillelse av nevnte radioer.

Til toppen