Fortsatt positive tall for Novell

Et nytt positivt driftsresultat viser at snuoperasjonen er i ferd med å lykkes. Med lanseringen av NetWare 5.0 kan Novell igjen oppfattes som en sentral aktør.

Novell har kunngjort sin tredje strake kvartal med overskudd. Dette er tallene for det andre kvartalet i selskapets regnskapsår:

Tall i tusen dollar kvartal fram til 30. april 1998 kvartal fram til 30. april 1997 halvår fram til 30. april 1998 halvår fram til 30. april 1997
Netto omsetning 262.250 273.107 514.292 647.954
Driftsresultat 14.348 -28.095 19.280 33.405
Overskudd etter skatt 19.307 -14.634 33.401 36.178
Overskudd per aksje (dollar) 0,05 -0,04 0,09 0,1

Overskuddet per aksje ligger 1 cent over det Wall Street-analytikerne hadde forventet. Wall Street Journal mener tallene gjenspeiler mer opplegget til toppsjef Eric Schmidt for å redusere utgiftene enn noen "fundamental" økning i etterspørselen etter selskapets produkter. Analytikere sitert av News.Com sier at Novell kan være på vei til igjen å oppfattes som en sentral aktør.

Administrerende direktør Tor Østensen i Novell Norge peker på at fjerde kvartal i forrige regnskapsår, ga et driftsresultat på null, mens det egentlige overskuddet kom fra finansinntekter. De to siste kvartalene har begge et positivt driftsresultat.

Driften i Norge skiller seg ut fra helheten i konsernet på et viktig punkt. Mens Novell Inc. viser en omsetningsnedgang, viser Novell Norge en økning på nesten ti prosent, ifølge Østensen.

Omsetningen av nettoperativsystemet NetWare økte såvidt i forhold til årets første kvartal, til 149 millioner dollar. Det Novell anser som sitt viktigste vekstområde, nettjenester, økte med 7 prosent til 72 millioner dollar. Her er produkter som gruppevaren GroupWise, nettstyreren ManageWise og grensestyreren BorderManager. Disse har vært avgjørende for en 18 prosents økning i salg til storkunder. Omsetningen i Europa, Midt-Østen og Afrika økte med 9 prosent mens 4 prosent større omsetning i USA ikke greide å demme opp for nedgang i Nord- og Sør-Amerika samlet sett. Omsetningen falt også i Asia-Stillehavsområdet.

NetWare 5.0 vil spille en viktig rolle for selskapet. Beta 3 sendes ut nå til 200.000 brukere verden over. Systemet lanseres formelt i august. Analyseselskapet Merrill Lynch antar dette vil bety svært mye for selskapets omsetning.

- Det mest spennende produktet nå er Z.E.N.works, forteller Østensen. Dette er et redskap for å administrere Windows-klienter i lokalnettet. - Produktet ble sluppet mandag, og har fått svært god respons. Det gjør at kundene virkelig ser nytten av katalogtjenester, i både små, mellomstore og store bedrifter.

GroupWise er det nettjeneste-produktet som selger best i Norge, med 10 prosent av den samlede omsetningen. Den integrerte pakken BorderManager for å beskytte bedriftsnettets grense mot omverdenen ligger på fem prosent. Østensen tror dette produktet vil komme spesielt sterkt i regnskapsårets fjerde kvartal. Målet er at BorderManager skal ha en andel på 10 prosent av Novell Norges samlede omsetning.

Til toppen