Fortsatt support på Windows NT

- Selv om Windows NT er "pensjonert", har vi ikke trukket tilbake alle muligheter for support, presiserer Rune Lystad.

Sun kjører en kampanje for å få brukere av Windows NT-servere til å erstatte dem med Suns dedikerte Linux-servere i Cobalt.serien. En del av argumentasjonen broderte på følgene av at Windows NT er pensjonert og følgelig uten support. Microsoft kunngjorde 1. september i fjor at Windows NT Server 4.0 ville gradvis fases ut fra 1. oktober 2001.


1. juli 2002 stenges salgskanalen gjennom kanalene "reseller" og "Direct OEM", og 1. juli 2003 stenges den siste utveien gjennom det Microsoft betegner "the System Builder channel".

Det betyr at du heller ikke kan kjøpe NT Server 4.0 direkte fra Microsoft.

Utfasing av support starter året etter at salgskanalen stenges, det vil si 1. juli 2004, forklarer produktsjef Rune Lystad i Microsoft Norge.

- Fra den datoen vil NT4 support ikke lenger være prioritert, men du vil fortsatt få såkalt "best effort" support. Det vi kaller "premier support", det vil si høyeste prioritet, forsvinner.

En detaljert redegjørelse er tilgjengelig fra denne siden på Microsofts nettsted.

Til toppen