FOU spiser opp Sensonor resultat

Sensonor leverte idag et svakt halvårsresultat preget av selskapets mange forskningsprosjekter. Selskapet vil øke FOU-satsingen ytterligere i tiden som kommer.

Før ekstraordinære poster endte Sensonors halvårsresultat på 4,5 millioner kroner. Dette er langt svakere en i fjor, da det samme tallet var 6,7 millioner. Sensonor ASA, hvis hovedprodukt er sensorer til kollisjonsputer, sier i en børsmelding at det svake resultatet skyldes stor satsing på forskning og utvikling.

Selskapet har syv ulike produksjonsutviklingsprosjekter gående, i tillegg til utviklingen av en dekktrykksensor. Samtlige prosjekter ventes å gi resultater i 1997 og 1998.

Sensonor vil fortsette satsningen på forskning og utvikling, spesielt med tanke på masseproduksjon av komponentene.

Korrigert for satsingen på nye produkter gir dagens avkastning på anvendt kapital en avkastning på 12 prosent. Innen år 2000 håper styret at denne avkastningen skal øke til 20 prosent.

Selskapet venter positivt resultat også for annet halvår, men de nye produktene forventes ikke å gi vesentlige bidrag til bunnlinjen før i 1998.

Tabell: Nøkkeltall Sensonor - første halvår 1997. Alle tall i millioner kroner.

Første halvår 1997 Første halvår 1996
Driftsinntekter 95,5 96,3
Driftsresultat 6,9 10,2
Res. før ekstraordinære poster 4,5 6,7
Til toppen