France Telecom kjøper ikke ElTele

Det franske teleselskapet France Telecom ønsker ikke å overta større deler av ElTele Øst, og heller ikke i andre ElTele selskap.

Det franske teleselskapet France Telecom ønsker ikke å overta større deler av ElTele Øst, og heller ikke i andre ElTele selskap.

Dermed er det klart at interessen for det nordiske telemarkedet hos France Telecom har kjølnet siden selskapet for et år siden skaffet seg opsjon på å kjøpe seg opp i ElTele Øst og for å kunne innfusjonere andre selskap i Norge i ElTele Øst. Nå sier France Telecom fra seg sine opsjoner.

Selskapet er imidlertid med på en kapitalutvidelse i ElTele Øst på 56 millioner kroner sammen med Oslo Energi Holding as, som bare marginalt endrer på eierstrukturen i selskapet.

- Vi hadde nok håpet at France Telecom skulle ta et kraftigere initiativ enn de til nå har signalisert på nordisk basis. Det er deres muligheter og posisjon i Sverige som er utfordringen, sier administrerende direktør i ElTele Øst, Per Morten Torvildsen til ITavisen.

Dermed kan det åpne seg muligheter for andre aktører som ønsker et tettere samarbeid med ElTele-selskapene. NetCom har allerede etablert et godt samarbeid med et av ElTele-selskapene, ElTele Østfold. Og en av NetComs eiere, Ameritech, er allerede tungt inne på telekom i Norge gjennom eierskapet på vel 20 prosent i NetCom. Ameritech kontrollerer også Tele Danmark, som er sett på som en av flere aktuelle kjøpskandidater ved et eventuelt salg av Telia Norge når Telia og Telenor fusjonerer. Det kan også tenkes at Ameritech blir kjøper direkte, men neppe før en fusjon med amerikanske SBC er gjennomført. Også France Telecom kan se på Telia Norge som en mulighet for å ekspandere sin virksomhet i Norge.

ElTele-systemet representerer en nasjonal infrastruktur i konkurranse med Telenor.

Til toppen