France Telecom øker inntektene

Det franske delprivatiserte televerket France Telecom økte inntektene med fem prosent i 1998, fra 23,4 milliarder euro i 1997 til 24,7 milliarder euro i 1998. Mobiltelefoni står for en vesentlig del av økningen.

Det franske delprivatiserte televerket France Telecom økte inntektene med fem prosent i 1998, fra 23,4 milliarder euro i 1997 til 24,7 milliarder euro i 1998. Mobiltelefoni står for en vesentlig del av økningen.

France Telecoms mobilselskap Itineris hadde ved utgangen av 1998 5,45 millioner abonnenter, som er en vekst på 82 prosent på ett år. Inntektene fra mobilvirksomheten økte med 43 prosent til 3,77 milliarder euro i 1998 fra 2,6 milliarder året før. Selskapet har en markedsandel målt i antall kunder på vel 50 prosent. France Telecom har vel 1,6 millioner kunder utenlands, en vekst på vel 120 prosent på ett år.

I en pressemelding fra selskapet heter det at veksten i 1998 i stor grad kommer fra mobilvirksomheten, mens det er sterk vekst i investeringene i internasjonale virksomheter.

France Telecom International leverte 2,3 milliarder euro i omsetning, en vekst på 39,3 prosent.

Taletelefoni på fastlinjenettet utgjorde 57,9 prosent av de samlede inntektene, en nedgang fra 63,2 prosent i 1997, som både kommer av lavere priser på fastlinjetrafikk, men også vekst i mobiltrafikk.

France Telecom kjemper om markedsandelene med 60 konkurrenter og France Telecom regner med å ha mistet 5,1 prosent av fjern- og internasjonal telefoni etter ett år med konkurranse, mens tapet av markedsandeler lå på cirka 1,7 prosent etter 6 måneders konkurranse.

Til toppen