Fremdeles makrostyrt

Kursutviklingen i IT-aksjene på Oslo Børs er fremdeles styrt av makroøkonomiske forhold. Dermed er det begrenset gjennomslag for vekst-casene.

IT-indeksen så en voldsom utvikling fra senhøsten 97 til mai 1998. Det skyldtes i stor grad at markedet var villig til å høre på analytikere som la frem vekstanslag som pekte til himmels.

I løpet av forsommeren fikk flere av disse "casene" alvorlige skudd for baugen, med en tilhørende kraftig kurskorreksjon i flere IT-aksjer.

Deretter fulgte en global uro i aksjemarkedene verden over som satte fokus på risikoen i aksjeinvesteringer og trakk ut likviditet fra markedet. Resultatet var ytterligere nedgang i aksjekursene til IT-sektoren ved Oslo Børs.

Som vi pekte på i tirsdagens børskommentar, har et mindre nervøst marked medført en korreksjon oppover, etter at flere aksjer var regelrett dumpet ned på kursnivåer som ikke kunne forklares med selskapsspesifikke forhold.

Oppgangen de siste tre uken kan dermed grovt sagt sies å ha vært styrt av makroøkonomiske forhold. En ytterligere oppgang for IT-aksjene ved Oslo Børs betinger såpass stabile forhold ved internasjonale børser at "markedet" igjen er villig til å se på IT-aksjene som vekstaksjer.

Det ser også ut som om det er en forutsetning at resultatene fra tredje kvartal blir lagt på bordet og får synke inn.

Torsdag blir i så måte en spennende dag med resultatpresentasjoner fra Merkantildata og Provida, to selskap som har vist en positiv utvikling på driften i forhold til hva ledelsen har forespeilet markedet.

I løpet av torsdagen får vi også se tallene til Telenor - herunder Telenor Mobil, Telenor Bedrift og Telenor Programvare - samt svenske Enator.

Det gir ytterligere grunnlag for å vurdere IT-aksjene mer individuelt, men makroøkonomiske forhold og stemningen i verdens aksjemarkeder vil trolig fremdeles ha størst betydning også for kursutviklingen i IT-aksjene.

Til toppen