Frisch: -Bryter alle forutsetninger

Tore Frisch i skattebetalerforeningen er sjokkert over offentlige myndigheters brist på forutsetningene ved overgangen til Internett.

  • Juss og samfunn

På skatteetatens nettsted, skatteetaten.no, har det i dag åpenbart seg at korrepondanse mellom skatteyter og ligningsetaten ligger helt åpent tilgjengelig for alle.

Etaten har en egen tjeneste for spørsmål og svar. Spørsmålene besvares av ligningskontor, fylkeskattekontor og skattedirektoratet. Etter hvert som spørsmålene er kommet inn er disse blitt redigert og lagt ut sammen med svar på skatteetatens nettside.

Nå viser det seg imidlertid at de spørsmålene som ikke har vært redigert også har ligget tilgjengelig på nettet. En rekke av disse spørsmålene innholder personopplysninger av svært sensitiv karakter som sykdom, arv og lignende.

Jurist Tore Frisch i skattebetalerforeningen sier til digitoday.no at foreningen er sjokkert.

- I forbindelse med innføringen av nye elektroniske tjenester i offentlig forvaltning har det hele tiden vært en forutsetning at taushetsplikten er blitt tilstrekkelig ivaretatt, sier Frisch.

- Vi er sjokkert over at denne forutsetningen nå brytes og at sensitiv informasjon ligger tilgjengelig på denne måten, fortsetter Frisch til digitoday.no.

Frisch mener videre at det er underlig at det det kan forekomme at uredigert informasjon ligger ute på nett på denne måten. Dette kan skyldes en feil i redigeringen, hvilket imidlertid ikke unnskylder situasjonen.

- En eventuell mangel på ressurser er ikke akseptabelt som unnskyldning i denne sammenheng, avslutter Frisch.

Gunnhild Helmers, informasjonskonsulent i Datatilsynet, vil ikke uttale seg om denne saken spesielt siden hun ikke kjenner bakgrunnen for den.

- Dette må Skatteetaten se nærmere på. Man skal ikke legge ut personopplysninger på denne måten, sier Helmers til digitoday.no.

Professor Lee Bygrave ved Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, sier at dette handler om opplysninger som ikke skal spres for offentligheten.

- Det er tydelig at denne informasjonen ikke er blitt behandlet på riktig måte, sier Bygrave til digitoday.no. Han mener at slike opplysninger må klassifiseres som taushetsbelagt, og at de derfor ikke skal spres.

- Det kan virke som om skatteetaten inderekte har brutt taushetsplikten, men ikke direkte. De har ikke bidratt til at informasjon ligger tilgjengelig, men sikkerhetsmekanismene har ikke fungert, sier Bygrave til digitoday.no.

Til toppen