Frykter gründersyke i Bird Technology

Tidligere styreformann i Bird Technology, Fredrik Mowinkel, opplyser at han trekker seg frivillig på grunn av uenighet med gründer Olaf Vethe. - Det er ikke uttrykt misnøye med mitt arbeid som styreformann, presiserer han.

Mowinkel retter søkelyset på gründerens kryssende roller, som største aksjonær, administrerende direktør og styremedlem.

- Dette gir i praksis Olaf det siste ordet i alt som har med selskapets drift og utvikling å gjøre. Hvor uheldig dette er, ble pinlig klart for styret i månedsskiftet mai-juni da vi gransket de store samarbeidsproblemene mellom administrerende direktør og markedsdirektør Nina Christiansen. Det ble protokollført betydelig kritikk fra styret mot administrerende direktør for manglende informasjon. Hadde vi blitt løpende informert, kunne vi grepet inn og hindret at disse problemene fikk utvikle seg slik de gjorde.

Etter denne oppvasken fremmet Mowinkel forslag om at man skulle ansette en annen administrerende direktør, slik at Olaf Vethe kunne konsentrere seg om utviklingen av IceBreaker-teknologien.

- Utviklingen i selskapet i vår gjorde det helt klart for meg at man trengte en leder med administrativ erfaring og bedre evner til å løse konflikter. Men Olaf satte hardt mot hardt, og jeg fikk ikke styret med meg.

Da fant Mowinkel ut at han ikke lenger kunne ta ansvaret for selskapet. I slutten av juni varslet han styret om at han ville trekke seg. Han ba om at det skulle innkalles til generalforsamling så fort som mulig, slik at et nytt styre kunne konstitueres uten altfor mye medieoppmerksomhet. Heller ikke her fikk han medhold.

- Jeg beklager at selskapet har fått mye negativ oppmerksomhet. Jeg kommer til å beholde mine aksjer i Bird Technology fordi jeg har stor tro på teknologien. Jeg håper Olaf selv kommer til at han må riste av seg gründersyken og ikke kreve å kontrollere alt. Når selskapet i neste fase skal markedsføre konkrete produkter blir det desto viktigere å unngå kryssroller som aldri betraktes som positivt.

Til toppen