Full stopp for smart TV 2-satsing

Konkurransetilsynet forbyr TV 2 å inngå avtale med Canal Digital om eksklusiv distribusjon av smartkort som distribuerer TV-kanaler via parabol. Forbudet innebærer ikke noe påbud for TV 2 om å inngå avtale med Canal Digital-konkurrenten ViaSat.

Konkurransetilsynet forbyr TV 2 å inngå avtale med Canal Digital om eksklusiv distribusjon av smartkort som distribuerer TV-kanaler via parabol. Forbudet innebærer ikke noe påbud for TV 2 om å inngå avtale med Canal Digital-konkurrenten ViaSat.

Smartkortdistribusjon betyr at distributøren styrer tilgangen for paraboleiere til programpakker som inneholder utenlandske og norske TV-kanaler.

Som digi.no skrev om i fjor sommer kuppet Canal Digital distribusjonen av Norges største reklamefinansierende TV-kanal gjennom en eksklusiv smartkortavtale.

Samarbeidsavtalen innebar blant annet at Canal Digital kjøpte opp en konkurrent, Norgeskanalen, tilbyder av Satellittkortet som utelukkende inneholdt distribusjon av NRK 1 og 2 pluss TV 2.

Konkurransetilsynet hadde i utgangspunktet ikke store konkurransemessige innvendinger mot at Canal Digital slukte Norgeskanalen:

"De negative konkurransemessige virkningene av dette synes å være begrensede, da Norgeskanalen utelukkende var en tilbyder av allmennkringkastingskanalene NRK1, NRKTo og TV 2", skriver tilsynet i en pressemelding og fortsetter:
"Flertallet av tv-husholdningene kan ta inn disse kanalene via det jordbaserte sendernettet".

Konkurransetilsynet roper imidlertid varsku om at den vertikale eierintegrasjonen i det norske kringkastingsmarkedet forsterkes nok en gang ved denne fusjonen. TV 2 overtar i avtalen samtidig 16 prosent av aksjene i Canal Digital Norge og kan bli fristet til å favorisere aktøren og påvirke beslutninger hos Canal Digital.

Det er likevel det andre hovedelementet, eksklusiviten i avtalen mellom TV 2 og Canal Digital, som er grunnen til at myndighetene griper inn.

Ved å inngå en eksklusiv avtale med TV 2, får én parabolaktør i markedet en for sterk konkurranseposisjon. Etter at Canal Digital kjøpte opp Norgeskanalen, er MTG-eide ViaSat den eneste konkurrenten igjen på markedet. ViaSat har TV3 i stallen og også inngått en avtale med NRK som har gjort avtale med begge smartkortdistributørene.

Canal Digital hadde dermed en nærmest fullboooket programpakke gjennom eksklusiv distribusjon av både TV 2 og TVNorge, i tillegg til NRK, mens hovedkonkurrenten ViaSat sitter med de to NRK-kanalene og TV3 i sin pakke.

Så lenge andre smartkortselskaper ikke ville få anledning til å distribuere den ledende reklamefinansierte kanalen og nest-største målt i seeroppslutning, ville Canal Digitals posisjon bli betydelig styrket gjennom dette (nesten) heldekkende TV-kanal-tilbudet, er konkurransemyndighetenes synspunkt.

Avtalen vil gjøre Canal Digitals tilbud svært attraktivt for nye TV-kanaler som vil inn på det norske markedet. Samtidig mener tilsynet at at det ikke er store sjanser for nyetableringer i smartkortmarkedet som eventuelt ville kunne gi større konkurranse for Canal Digital og ViaSat.

Tilsynet har ikke valgt å gå så langt som å påby TV 2 å inngå avtale med TV3-partneren ViaSat. Det ble tidligere i prosessen antydet at dette kunne bli utfallet.

I pressemeldingen fra konkurransemyndighetene står det:
"Forbudet mot diskriminering innebærer ikke at TV 2 er forpliktet til å inngå distribusjonsavtaler med andre smartkortselskaper".

Til toppen