Full teleprivatisering i Danmark

Ameritech går inn på eiersiden i Tele Danmark med en eierandel på vel 42 prosent, samtidig som Tele Danmark kjøper tilbake aksjer i eget selskap for 10 milliarder kroner. Den danske staten forventes å selge seg helt ut av den danske telekomaktøren.

Det danske partnerskapet med Ameritech blir selskapets viktigste grep for å sikre seg internasjonale samarbeidspartnere. Fra før samarbeider danskene med Ameritech i Belgia der de to sammen med Singapore Telecom eier 49 prosent av det halvstatlige televerket Belgacom.

Handelen som nå skisseres i Danmark vil gi Ameritech kontroll på vel 34 prosent av aksjene i Tele Danmark ved kjøp av aksjer fra den danske stat. Salget ventes å gi den danske staten 29 milliarder kroner i inntekter. Tele Danmark kjøper selv aksjer for 10 milliarder kroner i eget selskap, noe som øker Ameritechs eierandel i selskapet fra 34 prosent til vel 42 prosent. Handelen vil gjennomføres første kvartal neste år.

Tele Danmark opplyser i en pressemelding at aksjetransaksjonene vil bety 100 prosent privatisering av Tele Danmark. Det betyr også at Tele Danmark får nye muligheter for å investere internasjonalt, og ved å kunne dra nytte av Ameritechs erfaringer fra det konkurranseutsatte amerikanske telekommarkedet.

For Ameritech vil kjøpet i Danmark være utgangspunktet for sin europeiske ekspansjon.

Til toppen