Går det mot brudd mellom Telenor og Otrum?

Telenor skal legge sin interaktive hotell-TV aktivitet inn i Otrum Electronics i bytte mot 33 prosent av aksjene i sørlandsbedriften. Due diligence er forlenget og markedsforholdene endret. Kan det gå mot et brudd?

Spørsmålet om det kan det gå mot et brudd i avtalen mellom Otrum Electronics ASA og Telenor ASA virker betimelig. Dagens kraftige fall i Otrum kan bety problemer for samarbeidet.

Otrum-aksjen har falt med nesten 40 prosent siden selskapet gjorde en avtale med Telenor om å forene kreftene innen markedet for interaktivt hotell-TV.

I utgangspunktet skulle Telenor legge inn sine tilsvarende aktiviteter fra Telenor Vision AS i selskapet. Som betaling skal Telenor i retur motta aksjer til verdi av 225 millioner i Otrum.

I tillegg skal Telenor gå inn med 225 millioner kroner i frisk egenkapital på kurs 62,- kroner i selskapet og dermed sitte igjen med en eierandel på totalt 33 prosent.

Torsdag gikk Otrum-aksjen for 38 kroner. Dette innebærer at tapet for Telenor, allerede før transaksjonen er gjennomført, er på 87 millioner kroner eller rundt 38 prosent av kontantemisjonen.

For den delen av investeringen som gjelder Telenor Vision er forholdet noe mer uklart. Dersom man også her har lagt seg på et fast kursforhold vil tapet være det samme som for kontantemisjonen, hvilket bringer det samlede tapet opp i 194 millioner kroner.

Dette er i tilfelle et formidabelt tap på en investering på 450 millioner over en drøy måned.

Det kan imidlertid argumenteres med at verdifallet i Telenor Vision har vært tilsvarende 87 millioner kroner i en svært turbulent børsperiode. Videre er det også mulig at avtalen ikke spesifiserer hvor mange aksjer Telenor skal ha for Telenor Vision-virksomheten, men heller spesifiserer verdien.

Dersom det er slik at Telenor har rett til aksjer verdt 225 millioner på oppgjørstidspunktet vil dette gi selskapet samlet 9,5 millioner aksjer i steden for 7,3 millioner aksjer. Dette betyr i tilfelle at Telenor vil bli sittende med 39,5 prosent av aksjekapitalen og ikke 33 prosent som opprinnelig fastsatt.

Det taler heller ikke til fordel for at det blir en gjennomføring av avtalen under de opprinnelige betingelser at due diligence prosessen er forlenget og at Otrum fortsatt ligger i rettslige stridigheter med sin distributør Quadriga.

Vi vil anta at avtalen i sin opprinnelige form og under de rådende markedsforholdene ikke vil la seg gjennomføre og at den vil måtte reforhandles dersom den skal realiseres.

Problemet for Otrum ligger for det første i at avtalen ser industrielt fornuftig ut. I tillegg har selskapet behov for å styrke arbeidskapitalen i forbindelse med satsingen i Finland.

Dersom avtalen ryker vil selskapet eventuelt måtte ty til lånemarkedet, hvilket ikke skulle være noe problem tatt i betraktning av en gjeldsfri balanse, men likevel vil bety en forsinkelse av utviklingen i Finland og utbyggingen av det egne distribusjonsapparatet.

Til toppen