Gates grilles for tredje dag

Onsdag må Bill Gates belage seg på enda en ny seanse med sine fienders skarpskodde advokater, etter 17 timers avhør i slutten av forrige uke.

Avhørene foregår på Microsofts område utenfor Seattle. De er lukket for pressen, og det har ikke lykkes selv iherdige journalister fra Seattle Times å få særlig oppsiktsvekkende lekkasjer. Avhørene er tatt opp på video, og vil kanskje offentliggjøres etter rettssaken som starter 23. september.

Blant det som ble kjent fra første avhørsdagen er at Gates avviste kjennskap til et påstått forsøk fra Microsofts side på å dele nettlesermarkedet med Netscape i juni 1995. Myndighetene dokumenterer denne påstanden med møtenotater fra tilstedeværende Netscape-ansatte.

Mer oppsiktsvekkende er at myndigheten trekker inn stadig nye momenter i søksmålet. Loven sier at partene kan fremme nytt bevismateriale, men bare dersom det har sammenheng med anklager som allerede er reist i søksmålet. Da myndighetene mandag offentliggjorde sitt svar på Microsofts krav om at hele søksmålet måtte forkastes, trakk de inn flere nye tilfeller av påstått konkurransevridende praksis fra Microsofts side:

  • Microsoft skal ha presset Intel for å sikre at Netscape-programvare ikke ble forhåndslastet på Intel-produkter.
  • Microsoft skal ha foreslått en avtale med Apple der Microsoft støttet Apples multimediaverktøy mot at Apple trakk seg fra streamning-markedet, det vil si programvare som gjør det mulig å betrakte levende lyd og bilder per Internett. (Denne påstanden avvises kategorisk av både Apple og Microsoft.)
  • Microsoft skal ha inngått en samarbeidsavtale med Seattle-selskapet RealNetworks der disse fikk 30 millioner dollar mot å nekte Netscape tilgang til avansert multimediaprogramvare.
  • Myndighetene trekker inn kjente påstander om skjulte elementer i Windows som kan brukes til å gjøre systemet allergisk overfor programvare fra konkurrenter.

Det siste utspillet fra Microsoft er et krav om å få utlevert to års meldinger - til sammen 4000 - til to interne og uformelle diskusjonsgrupper i Netscape, kjent som henholdsvis "bad attitude" og "really bad attitude" ("dårlig innstilling" og "virkelig dårlig innstilling"). Disse gruppene ble brukt som sikkerhetsventiler, der frustrerte medarbeidere kunne klage over hvor ille det var at de ikke fikk ta med bikkja på jobben og at kantinematen var ubegredelig, eller krangle om hvilket navn var kulest av Navigator og Communicator. Hensikten med kravet er å dokumentere intern misnøye som gjenspeiler Microsofts påstand om at det var inkompetent ledelse og ikke konkurransevridende praksis fra Microsoft som førte til at Netscape mistet hegemoniet over nettlesermarkedet.

Til toppen