Gates: Nye forhandlinger tross søksmål

Samtalene mellom Microsoft og USAs justisdepartement er avbrutt. Windows 98 går ut til PC-leverandørene, og to bredt anlagte søksmål mot Microsoft ventes med det første.

Samtalene brøt sammen lørdag. Ifølge Wall Street Journal skylder regjeringen på at Bill Gates trakk tilbake konsesjoner han hadde gitt tidligere, mens Microsoft sier man ikke kunne diskutere videre når regjeringen foreslo at selskapet skulle distribuere programvare fra Netscape.

Microsoft legger til at man vil fortsette å arbeide for en løsning utenfor rettssalen, også etter at de forventede søksmålene er fremmet. News.Com refererer en talsperson fra Microsoft dithen at søksmål vil ramme både forbrukere og den amerikanske programvareindustrien.

Ifølge Computer Reseller News deltok følgende i samtalene: Microsofts juridiske ansvarlige William Neukom, Microsofts eksterne advokat Richard Urowsky, sjef for justisdepartementets antitrust-avdeling Joel Klein, og sjefsanklagerne (attorney general) Richard Blumenthal og Tom Miller fra henholdsvis Connecticut og Iowa.

De to forventede søksmålene fremmes av henholdsvis justisdepartementet i Washington, og et tjuetalls samarbeidende delstater. Hensikten med dem er å gi PC-leverandører større frihet til å selge PC-er der Microsoft-produkter blandes med programvare fra andre leverandører og egne tilrettelegginger. Det skal bli enklere og rimeligere for leverandører å etterkomme forespørsler fra kunder om andre operativsystemer enn Windows. De skal ha større frihet til å inngå avtaler med andre programvarehus, Internett-tilbydere og detaljister om bunting av programvare, utseende på åpningssekvenser, installasjon av egne skallprogrammer osv. Det kan gå så langt at åpningssekvensen på en PC betraktes som et legitimt sted å selge reklame.

Mens Microsoft fortsetter å kjempe for en minnelig ordning, drøfter en rettsinstans et forslag fra justisdepartementet om å påby Microsoft enten å la PC-leverandørene velge mellom to versjoner av Windows 98 - en med og en uten nettleseren Internet Explorer - eller la dem selge PC-er der kunden selv velger mellom Explorer og Netscape Communicator.

Hvordan dette siste alternativet skal realiseres, preges av sterke følelser. Microsoft avviser blankt ordninger som innebærer at selskapet i praksis pålegges å distribuere vare fra en konkurrent. Til Computer Reseller News beskrives dette som et krav om at Coca-Cola skulle distribuere to flasker Pepsi i hver sekspakke med Cola. Selskapet har også sagt klart fra at det ikke vil gi fra seg kontrollen over oppstartsekvensen i PC-ene. Ifølge Wall Street Journal ga Microsoft en stund det inntrykket at man var villig til å trekke seg på dette punktet. Det var da man gikk tilbake til det opprinnelige standpunktet at samtalene strandet.

Flere medier nevner at Microsoft fredag leverte et offisielt informasjonsskriv til Securities and Exchange Commission der det heter at selskapet fortsetter å arbeide for en minnelig ordning, og at det forventes et søksmål dersom forhandlingene utenom retten ikke fører fram. På den andre siden antar Microsoft at et søksmål ikke vil inneholde erstatningskrav mot selskapet.

En representant for Software Publishers Association (SPA) er ikke overrasket over at samtalene ikke førte fram. Han tolker det som skjedde mellom Microsoft og regjeringen at Microsoft la ut agn for å få vite mer om hvor langt regjeringen var beredt til å gå i et søksmål. SPA samler hele den amerikanske programvareindustrien. Microsofts medlemskap har ikke hindret organisasjonen fra å markere seg som støttespiller for de varslede søksmålene.

En representant for Forrester Research sier at det saken virkelig gjelder, er Microsofts evne til å kontrollere programvare for handel over Internett på grunnlag av et monopol innen PC-operativsystemer. Selv om nettleseren er gratis for brukeren, tjener Microsoft på den gjennom avtaler med Internett-tilbydere, PC-leverandører og andre partnere. Etter hvert som stadig flere Internett-streifere bruker Internet Explorer, vil egenskaper som bygges inn i nettleseren være avgjørende for hvorvidt det store potensialet mange ser ved Internett handel kan realiseres i praksis.

Til toppen