Get moving med Stokke

De største nett-utfordringene ligger i Oslo. De største budsjettene ligger i Oslo. De dyktigste menneskene jobber i Oslo! Som moldenser anbefaler jeg møbelfabrikanten Stokke som i flere år har bevist at de behersker Internett som medium, skriver Bente Sollid i dagens stjernestreif..

"
Stokke var tidlig ute på Internett. Ikke minst takket være ildsjel og fotograf Dag Lausund.

Siden har nettstedet vekket internasjonal oppmerksomhet – særlig fordi Stokke (i motsetning til de andre møbelgigantene på Sunnmøre) behersker faget å drive interaksjon med merkevaren.

Websidene er produsert innad i bedriften. Det er ikke mange bedrifter forunt å sitte med egne dyktige ressurser på dette området. I såfall er Stokke et hederlig unntak.

Legg merke til at Stokke også er tidlig ute med Flash (fra Macromedia). Ikke så rart – de berømte Stokke-stolene er jo "made for movement".

Til orientering; Stokke ligger like utenfor Ålesund – på Nordvestlandet.

"
(Se lenke til nettstedet til Stokke i margen til høyre).

Til toppen